Índex

Les opcions següents estan disponibles quan seleccioneu Índex alfabètic com a tipus d'índex.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan l'índex és el tipus seleccionat)


Tipus i títol

Especifiqueu el tipus i el títol de l'índex.

Títol

Introduïu un títol per a l'índex seleccionat.

Tipus

Seleccioneu el tipus d'índex que voleu inserir o editar. Les opcions disponibles en aquesta pestanya depenen del tipus d'índex que seleccioneu. Si el cursor es troba en un índex quan trieu Insereix ▸ Índex i índex ▸ Índex i índex podeu editar aquest índex.

Protegit contra canvis manuals

Evita que es canviïn els continguts de l'índex. Els canvis manuals que feu a un índex es perdran quan s'actualitzi. Si voleu que el cursor es desplaci a través d'una àrea protegida, trieu - LibreOffice Writer - Ajudes a la formatació i, a continuació, activeu la casella de selecció Cursor en àrees protegides - Habilita.

Create Index or Table of Contents

For

Seleccioneu si voleu crear l'índex per al document o per al capítol actual.

Opcions

Combina les entrades idèntiques

Reemplaça les entrades d'índex idèntiques amb una entrada única que enumera els números de pàgina allà on apareix l'entrada en el document. Per exemple, les entrades «Vegeu 10, Vegeu 43» es combinen com a «Vegeu 10, 43».

Combina entrades idèntiques amb «i seg.»

Substitueix les entrades d'índex idèntiques que es produeixen en les pàgines directament següents amb una única entrada que llista el primer número de pàgina i un «i seg.». Per exemple les entrades «Visualitza 10, Visualitza 11» es combinen com a «Visualitza 10 i seg.», i «Visualitza 10, Visualitza 11, Visualitza 12» també com a «Visualitza 10 i seg.». L'aparença real depèn de l'ajustament de la configuració regional però es pot substituir per «Ordena ▸ Llengua.

Combina amb -

Reemplaça les entrades d'índex idèntiques que apareixen en pàgines consecutives amb una sola entrada i l'interval de la pàgina on es troba l'entrada. Per exemple, les entrades "Visualitza 10, Visualitza 11, Visualitza 12" es combinen com a "Visualitza 10-12".

Distingeix entre majúscules i minúscules

Distingeix entre lletres en majúscula i minúscula en entrades d'índex idèntiques. Per a les llengües asiàtiques s'aplica una gestió especial. Si voleu que la primera aparició de l'entrada en el document determini les majúscules o minúscules de l'entrada, seleccioneu Combina entrades idèntiques.

Icona de nota

Per utilitzar múltiples nivells de comparació a les llengües asiàtiques, seleccioneu Distingeix entre majúscules i minúscules. En la comparació a múltiples nivells, les majúscules i les minúscules i els diacrítics de les entrades s'ignoren i només es comparen les formes primitives de les entrades. Si les formes són idèntiques, es comparen els diacrítics i les formes. Si les formes encara són idèntiques, es comparen les majúscules i les minúscules i també l'amplada dels caràcters i la diferència en el kana japonès.


Canvia automàticament les entrades a majúscules

Posa automàticament en majúscula la primera lletra d'una entrada d'índex.

Claus com a entrades separades

Insereix les claus d'índex com a entrades d'índex per separat. S'insereix una clau com a entrada d'índex principal i les entrades que s'assignen a la clau ho fan com a subentrades sagnades.

Per definir una clau d'índex, trieu el diàleg Insereix entrada d'índex

Fitxer de concordança

Marca automàticament les entrades d'índex utilitzant un fitxer de concordança: una llista de paraules que cal incloure en un índex.

Fitxer

Seleccioneu, creeu o editeu un fitxer de concordança.

Ordena

Configura les opcions per a ordenar les entrades d'índex.

Llengua

Seleccioneu les regles de la llengua que s'han d'utilitzar per a ordenar les entrades d'índex.

Tipus de clau

Seleccioneu numèric si voleu ordenar els nombres per valor, com ara 1, 2, 12. Seleccioneu alfanumèric si voleu ordenar els nombres pel codi del caràcter, com ara 1, 12, 2.

Ens cal la vostra ajuda!