Taula de continguts, índex o bibliografia

Insereix un índex o una taula de continguts en la posició actual del cursor. Per a editar un índex o una taula de continguts, situeu el cursor en l'índex o en la taula de continguts i, a continuació, trieu Insereix ▸ Taula de continguts i índex ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography

Des del menú contextual:

Choose Edit Index in the index.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Reference - Table of Contents.

On the Reference menu of the Reference tab, choose Table of Contents, Index or Bibliography.

Des de les barres d'eines:

Icon Insert Index

Insert Index


També podeu previsualitzar l'índex o la taula en aquest diàleg.

En funció del tipus d'índex o de taula que hàgiu seleccionat, apareixeran les pestanyes següents.

Tipus

Use this tab to specify and define the type of index that you want to insert. You can also create custom indexes.

Entrades (índexs/taules)

Especifiqueu el format de les entrades d'índex o de taula. L'aparença d'aquesta pestanya canvia per reflectir el tipus d'índex que heu seleccionat a la pestanya Type.

Estils

Assign paragraph styles to index titles and index entries in Table of Contents, Indexes, and Bibliography. For Alphabetical Indexes, paragraph styles can be assigned to separators. You can also edit paragraph styles from this dialog.

Columnes

Especifica el nombre de columnes i la disposició de la columna per a un estil de pàgina, un marc o una secció.

Utilitzeu aquesta pestanya per especificar la disposició de la columna per a l'índex o per a la taula de continguts. Per defecte, el títol de l'índex ocupa l'amplada d'una columna i s'estén fora del marge esquerre de la pàgina.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Ens cal la vostra ajuda!