Edita els camps

Permet modificar el contingut dels camps.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu l'opció Edita els camps al menú contextual del camp seleccionat.


Subfinestra Tipus

Mostra el tipus del camp seleccionat. El contingut de les subfinestres central i dreta del diàleg depenen del tipus de camp. Per a una descripció completa dels camps, consulteu la pàgina Camps.

Edita

Quan sigui visible, obre un diàleg per a editar els continguts del camp. El diàleg depèn del tipus de camp.

Botons de fletxes

Feu servir els botons de fletxes per a anar al camp anterior o següent del mateix tipus existents al document.

Ens cal la vostra ajuda!