Etiquetes especials

Quan deseu un document que conté camps com a document HTML, el LibreOffice converteix automàticament la data, l'hora i els camps d'InformacióDoc en etiquetes HTML especials. El contingut dels camps s'insereix entre les etiquetes d'obertura i de tancament HTML dels camps convertits. Aquestes etiquetes HTML especials no corresponen a les etiquetes HTML estàndard.

Els camps del LibreOffice Writer s'identifiquen amb l'etiqueta en un document HTML. El tipus de camp, el format i el nom del camp especial s'inclouen a l'etiqueta d'obertura HTML. El format d'una etiqueta de camp que es reconeix en un filtre HTML depèn del tipus de camp.

Camps de data i hora

Per als camps de «Data» i «Hora», el paràmetre TYPE equival a DATETIME. El format de la data o de l'hora s'especifica al paràmetre SDNUM, per exemple, DD:MM:YY per a la data, o HH:MM:SS per a l'hora.

Per camps de data i hora fixats, la data o l'hora s'especifiquen amb el paràmetre SDVAL.

En la taula següent es mostren exemples d'etiquetes especials HTML de data i hora reconegudes pel LibreOffice com a camps:

Camps

Etiqueta del LibreOffice

S'ha fixat la data

17/02/98

La data és variable

17/02/98

S'ha fixat l'hora

10:10:36

L'hora és variable

10:10:36


Camps d'InformacióDoc

Per als camps d'InformacióDoc, el paràmetre TYPE equival a DOCINFO. El paràmetre SUBTYPE mostra el tipus de camp específic, per exemple, per al camp InformacióDoc «Creat», SUBTYPE=CREATE. Per als camps d'InformacióDoc de data i hora, el paràmetre FORMAT equival a DATE o TIME, i el paràmetre SDNUM indica el format de nombre que s'utilitza. El paràmetre SDFIXED indica si el contingut del camp InformacióDoc és fix o no.

Els continguts d'un camp fix de data o hora equivalen al paràmetre SDVAL, si no, els continguts equivalen al text que es troba entre les etiquetes SDFIELD i HTML.

En la taula següent es mostren exemples de marcadors especials HTML d'InformacióDoc reconeguts pel LibreOffice com a camps:

Camps

Etiqueta del LibreOffice

Descripció (contingut fix)

Descripció

Data de creació

1. Trimestre 98

Hora de creació (contingut fix)

03:58:35 PM

Data de modificació

Dl 23 Feb, 98


Ens cal la vostra ajuda!