Base de dades

Podeu inserir camps des de qualsevol base de dades, per exemple, camps d'adreces, en el document.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Base de dades


Tipus

Enumera els tipus de camp disponibles.

Tipus de camp

Significat

Qualsevol registre

Insereix el contingut del camp de la base de dades que heu especificat en el quadre Número de registre com a camp de combinació de correu si es compleix la Condició que heu introduït. Només es consideren els registres seleccionats amb una selecció múltiple en la visualització de la font de dades.

Podeu utilitzar aquest camp per a inserir diversos registres en un document. Només heu d'inserir el camp Qualsevol registre davant dels camps de la carta model que utilitzen un registre determinat.

Nom de la base de dades

Insereix el nom de la taula de la base de dades seleccionada en el quadre Selecció de la base de dades. El camp «Nom de la base de dades» és un camp global, és a dir, si inseriu un nom de la base de dades diferent en el document, el contingut de tots els camps «Nom de la base de dades» que s'han inserit anteriorment s'actualitzaran.

Camp de combinació de correu

Insereix el nom del camp d'una base de dades com a espai reservat, de manera que pugueu crear un document de combinació de correu. El contingut del camp s'insereix automàticament quan imprimiu la carta model.

Registre següent

Insereix el contingut de la combinació de correu següent en el document, si es compleix la condició que heu definit. Els registres que voleu incloure han d'estar seleccionats en la visualització de la font de dades.

Podeu utilitzar el camp «Registre següent» per a inserir el contingut de registres consecutius entre els camps de combinació de correu del document.

Número de registre

Insereix el nombre del registre seleccionat de la base de dades.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Selecció de la base de dades

Seleccioneu la taula de la base de dades o la consulta de la base de dades on voleu que es referenciï el camp. Podeu incloure camps de més d'una base de dades o consulta en un document.

Condició

Per als camps enllaçats a una condició, introduïu aquí els criteris.

Si ho voleu, podeu assignar una condició que s'ha de complir abans que s'insereixin els continguts dels camps "Qualsevol registre" i "Registre següent". La condició per defecte és "Cert", que significa que la condició sempre és certa si no canvieu el text de condició.

Número de registre

Introduïu el número de registre que voleu inserir quan es compleixi la condició que heu especificat. El número de registre correspon a la selecció actual en la visualització de la font de dades. Per exemple, si seleccioneu els últims 5 registres en una base de dades que conté 10 registres, el número del primer registre serà 1 i no 6.

Icona de nota

Si feu referència a camps en una base de dades diferent (o en una taula o consulta diferent en la mateixa base de dades), el LibreOffice determina el número de registre relatiu a la selecció actual.


Format

Seleccioneu el contingut del camp que voleu inserir. Aquesta opció només està disponible per a camps numèrics, booleans, de data i d'hora.

De la base de dades

Utilitza el format definit a la base de dades seleccionada.

Navega

Obre un diàleg d'obertura de fitxers on podeu seleccionar un fitxer de bases de dades (*.odb). El fitxer seleccionat s'afegeix a la llista Selecció de bases de dades.

Definit per l'usuari

Aplica el format que seleccioneu en la Llista de formats definits per l'usuari.

Llista de formats definits per l'usuari

Mostra els formats definits per l'usuari disponibles.

Impressió d'una carta model

Quan imprimiu un document que conté camps de bases de dades, un diàleg us pregunta si voleu imprimir una carta model. Si contesteu sí, s'obre el diàleg Combinació de correu on podeu seleccionar els registres de la base de dades que voleu imprimir.

Ens cal la vostra ajuda!