Variables

Els camps de variable us permeten afegir continguts dinàmics al document. Per exemple, podeu utilitzar una variable per a reinicialitzar la numeració de pàgines.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Variables


Tipus

Enumera els tipus de camp disponibles.

Tipus

Descripció

Defineix la variable

Defines a variable and its value. You can change the value of a variable by clicking in front of the variable field, and then choosing Edit - Field.

Mostra la variable

Insereix el valor actual de la variable que trieu a la llista Selecciona.

Camp DDE

Insereix un enllaç DDE en el document, el qual podreu actualitzar sempre que vulgueu a través del nom assignat.

Insereix una fórmula

Insereix un nombre fix o el resultat d'una fórmula.

Camp d'entrada

Insereix un valor nou per a una variable o un Camp d'usuari.

El valor d'una variable en un camp d'entrada només és vàlid des d'on s'ha inserit el camp cap endavant. Per a canviar el valor de la variable posteriorment en el document, inseriu un altre camp d'entrada amb el mateix nom, però amb un valor diferent. Al contrari, el valor d'un camp d'usuari es canvia per complet.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Interval numèric

Insereix numeració automàtica per a taules, gràfics o marcs.

Defineix la variable de pàgina

Insereix un punt de referència en el document, després del qual es reinicia el recompte de pàgines. Seleccioneu «actiu» per a habilitar el punt de referència, i «inactiu» per a inhabilitar-ho. També podeu introduir un desplaçament per iniciar el recompte de pàgines en un nombre diferent.

Mostra la variable de pàgina

Mostra el nombre de pàgines des del punt de referència «Defineix la variable de pàgina» fins a aquest camp.

Camp d'usuari

Insereix una variable global personalitzada. Podeu utilitzar el Camp d'usuari per definir una variable per a una expressió de condició. Quan canvieu un camp Usuari, s'actualitzen totes les instàncies de les variables del document.


Selecciona

Lists the available fields for the field type selected in the Type list. To insert a field, click the field, and then click Insert.

Icona de consell

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Format

If a field is displaying a date, time or number, then Format is used to customize the appearance of the date, time, or number. Common formats are shown in the Format window, or click "Additional formats" to define a custom format.

Nom

Type the name of the user-defined field that you want to create. This option is available for "Set variable", "DDE field", "Number range" and "User Field" field types.

warning

Els camps definits per l'usuari només estan disponibles en el document actual.


Valor

Enter the contents that you want to add to a user-defined field.

A la llista Format, definiu si el valor s'insereix com a text o com a nombre.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


En un document HTML hi ha dos camps addicionals disponibles per al tipus de camp "Defineix la variable": HTML_ON i HTML_OFF. El text que introduïu en el quadre Valor es converteix en una etiqueta () d'obertura HTML o en un () de tancament HTML.

DDE Statement

La sintaxi general per a una ordre DDE és: " ", on Servidor és el nom DDE per a l'aplicació que conté les dades, Tema fa referència a la ubicació de l'Element (normalment el nom del fitxer), i Element representa l'objecte real.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Fórmula

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Referència

Escriviu el text que voleu visualitzar en el camp. Si esteu inserint un camp d'espai reservat, escriviu el text que voleu visualitzar com a indicador d'ajuda quan passeu la busca del ratolí sobre el camp.

Desplaçament

Introduïu el valor de desplaçament que voleu aplicar a un camp de número de pàgina, per exemple «+1».

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Invisible

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

Numeració per capítol

Defineix les opcions per a reinicialitzar els números de capítol.

Nivell

Trieu l'encapçalament o el nivell del capítol en què voleu reiniciar la numeració en el document.

Separador

Escriviu el caràcter que voleu utilitzar com a separador entre l'encapçalament o els nivells de capítol.

note

Numbering by Chapter, Level and Separator are only available for the "Number range" field type.


Aplica

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

Aplica

Suprimeix

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

Icona

Suprimeix

Ens cal la vostra ajuda!