Variables

Els camps de variable us permeten afegir continguts dinàmics al document. Per exemple, podeu utilitzar una variable per a reinicialitzar la numeració de pàgines.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Variables


Tipus

Enumera els tipus de camp disponibles.

Tipus

Descripció

Defineix la variable

Defineix una variable i el seu valor. Podeu canviar el valor d'una variable fent clic davant del camp variable i després triant Edita ▸ Camp .

Mostra la variable

Insereix el valor actual de la variable que trieu a la llista Selecciona.

Camp DDE

Insereix un enllaç DDE en el document, el qual podreu actualitzar sempre que vulgueu a través del nom assignat.

Insereix una fórmula

Insereix un nombre fix o el resultat d'una fórmula.

Camp d'entrada

Insereix un valor nou per a una variable o un Camp d'usuari.

El valor d'una variable en un camp d'entrada només és vàlid des d'on s'ha inserit el camp cap endavant. Per a canviar el valor de la variable posteriorment en el document, inseriu un altre camp d'entrada amb el mateix nom, però amb un valor diferent. Al contrari, el valor d'un camp d'usuari es canvia per complet.

The variables are displayed in the Select field. When you click the Insert button, the dialog Review Fields appears, where you can enter the new value or additional text as a remark.

Interval numèric

Insereix numeració automàtica per a taules, gràfics o marcs.

Defineix la variable de pàgina

Insereix un punt de referència en el document, després del qual es reinicia el recompte de pàgines. Seleccioneu «actiu» per a habilitar el punt de referència, i «inactiu» per a inhabilitar-ho. També podeu introduir un desplaçament per iniciar el recompte de pàgines en un nombre diferent.

Mostra la variable de pàgina

Mostra el nombre de pàgines des del punt de referència «Defineix la variable de pàgina» fins a aquest camp.

Camp d'usuari

Insereix una variable global personalitzada. Podeu utilitzar el Camp d'usuari per definir una variable per a una expressió de condició. Quan canvieu un camp Usuari, s'actualitzen totes les instàncies de les variables del document.


Selecciona

llista els camps disponibles per al tipus de camp seleccionat a la llista Type . Per inserir un camp feu clic al camp i feu clic a Insereix.

tip

To quickly insert a field from the Select list, hold down and double-click the field.


Format

Si un camp mostra una data, una hora o un nombre, és possible fer servir el Format per a personalitzar-ne l'aspecte. Els formats més comuns són a la finestra Format, però podeu definir un format personalitzat si feu clic a «Formats addicionals».

Nom

Escriviu el nom del camp definit per l'usuari que voleu crear. Aquesta opció està disponible per als tipus de camp «Estableix variable», «Camp DDE», «Interval numèric» i «Camp d'usuari».

warning

Els camps definits per l'usuari només estan disponibles en el document actual.


Valor

Introduïu el contingut que voleu afegir a un camp definit per l'usuari.

A la llista Format, definiu si el valor s'insereix com a text o com a nombre.

note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


En un document HTML hi ha dos camps addicionals disponibles per al tipus de camp "Defineix la variable": HTML_ON i HTML_OFF. El text que introduïu en el quadre Valor es converteix en una etiqueta (<Valor>) d'obertura HTML o en un (</Valor>) de tancament HTML.

DDE Statement

La sintaxi general per a una ordre DDE és: "<Servidor> <Tema> <Element>", on Servidor és el nom DDE per a l'aplicació que conté les dades, Tema fa referència a la ubicació de l'Element (normalment el nom del fitxer), i Element representa l'objecte real.

This option is only available if the "DDE field" field type is selected.

Fórmula

This option is only available if the "Insert Formula" field type is selected.

Referència

Escriviu el text que voleu visualitzar en el camp. Si esteu inserint un camp d'espai reservat, escriviu el text que voleu visualitzar com a indicador d'ajuda quan passeu la busca del ratolí sobre el camp.

Desplaçament

Introduïu el valor de desplaçament que voleu aplicar a un camp de número de pàgina, per exemple «+1».

This option is only available if the "Set page variable" field type is selected.

Invisible

oculta el contingut del camp en el document. El camp s'insereix com una marca grisa fina en el document. Aquesta opció només està disponible per als tipus de camp «Estableix la variable» i «Camp d'usuari».

Amb número d'encapçalament

Use this option to display a heading number before a “number range” field. The heading number comes from a heading prior to the location of the field.

Fins al nivell

With typical use of headings in the document, the selected number will indicate how many levels of heading number (starting from level 1) to display. The selected value indicates the maximum number of levels to show. The actual number may have fewer levels. For example, if the immediately prior heading number is 2.6, and 4 is selected, then only 2.6 is displayed . If [None] is selected, no heading number is displayed.

note

The heading number selected for display is the first prior heading whose outline level is equal to or less than the selected outline level. For example, select “2” to use the heading number of the first prior heading with outline level 1 or outline level 2.


Separador

Specify the character to use as a separator between the heading number and the field number.

note

Amb número d'encapçalament, Fins al nivell i Separador només estan disponibles per al tipus de camp «Interval numèric».


Aplica

Afegeix el camp definit per l'usuari a la llista Selecciona.

Icon Apply

Aplica

Suprimeix

Elimina el camp definit per l'usuari de la llista de selecció. Només podeu eliminar els camps que no s'utilitzen en el document actual. Per eliminar un camp que s'utilitza en el document actual de la llista primer suprimir totes les instàncies del camp en el document i després eliminar-lo de la llista.

Icon

Suprimeix

Ens cal la vostra ajuda!