Funcions

Segons el tipus de camp que seleccioneu, podeu assignar condicions a algunes funcions. Per exemple, podeu definir un camp que executi una macro quan feu clic en el camp en el document, o una condició que, quan es compleix, amaga el camp. També podeu definir camps d'espai reservat que insereixen gràfics, taules, marcs i altres objectes en el document quan es necessiten.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Funcions


Tipus

Enumera els tipus de camp disponibles.

Tipus

Significat

Text condicional

Insereix text si es compleix una condició concreta. Per exemple, introduïu "sol ig 1" al quadre Condició i, a continuació, el text que voleu inserir quan la variable "sol" sigui igual a "1" en el quadre Si no. Si voleu també podeu introduir el text que voleu visualitzar quan aquesta condició no es trobi al quadre Si no. Per definir la variable "sol", feu clic a la pestanya Variables, seleccioneu "Defineix la variable", escriviu "sol" en el quadre Nom, i el seu valor en el quadre Valor.

Llista d'entrada

Inserts a text field that displays one item from a list. You can add, edit, and remove items, and change their order in the list. Click an Input list field in your document or press +Shift+F9 to display the Choose Item dialog.

Camp d'entrada

Insereix un camp de text que podeu obrir fent-hi clic en el document. A continuació, podreu canviar el text que es mostra.

Executa una macro

Insereix un camp de text que executa una macro quan feu clic en el camp en el document. Per a assignar una macro al camp, feu clic al botó Macro.

Espai reservat

Insereix un camp d'espai reservat en el document, per exemple, per a gràfics. Quan feu clic en un camp d'espai reservat en el document, se us demanarà que inseriu l'element que falta.

Text amagat

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden text check box.

Paràgraf amagat

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - View and clear the Hidden paragraphs check box.

Combina els caràcters

Combina fins a 6 caràcters, de manera que es comporten com un únic caràcter. Aquesta característica només està disponible quan s'admeten els tipus de lletra asiàtics.


note

The following fields can only be inserted if the corresponding field type is selected in the Type list.


Format

Per als camps de funció, el camp de format només s'utilitza per a camps del tipus espai reservat. Aquí, el format determina l'objecte a què correspon l'espai reservat.

Condició

Per als camps enllaçats a una condició, introduïu aquí els criteris.

Aleshores, si no

Introduïu el text que es visualitzarà quan es compleixi la condició en el quadre Aleshores, i el text que es visualitzarà quan la condició no es trobi en el quadre Si no.

També podeu inserir camps de la base de dades en els quadres Aleshores i Si no amb el format "nombasededades.nomtaula.nomcamp".

note

Si la taula o el nom del camp no existeixen en una base de dades, no s'insereix res.


note

Si incloeu les cometes a "nombasededades.nomtaula.nomcamp", l'expressió s'inserirà com a text.


Referència

Escriviu el text que voleu visualitzar en el camp. Si esteu inserint un camp d'espai reservat, escriviu el text que voleu visualitzar com a indicador d'ajuda quan passeu la busca del ratolí sobre el camp.

Format

Seleccioneu la macro que voleu executar quan el camp està premut.

Nom de la macro

Mostra el nom de la macro seleccionada.

Espai reservat

Escriviu el text que voleu que aparegui en el camp d'espai reservat.

Text amagat

Escriviu el text que voleu amagar si es compleix una condició.

Caràcters

Introduïu els caràcters que voleu combinar. Podeu combinar un màxim de 6 caràcters. Aquesta opció només està disponible per al tipus de camp Combina els caràcters.

Valor

Introduïu un valor per al camp seleccionat.

Macro

Obre el Selector de macros, on podeu triar la macro que voleu executar quan feu clic al camp seleccionat en el document. Aquest botó només està disponible per al camp de funció "Executa una macro".

Es mostren els controls següents per als camps de Llista d'entrada :

Element

Introduïu un element nou.

Afegeix

Afegeix l'element a la llista.

Elements en la llista

Enumera els elements. L'element de més amunt es mostra en el document.

Suprimeix

Elimina l'element seleccionat de la llista.

Mou amunt

Mou l'element seleccionat cap amunt a la llista.

Mou avall

Mou l'element seleccionat cap avall a la llista.

Nom

Introduïu un nom exclusiu per a la Llista d'entrada.

Tria un element

Aquest diàleg es mostra quan feu clic en un camp Llista d'entrada en el document.

Trieu l'element que voleu visualitzar en el document i feu clic a D'acord.

Edita

Mostra el diàleg Edita els camps: Funcions, on podeu editar la llista d'entrada.

Següent

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by +Shift+F9.

Ens cal la vostra ajuda!