Document

Els camps s'utilitzen per a inserir informació sobre el document actual, per exemple, el nom del fitxer, la plantilla, les estadístiques, les dades de l'usuari, la data i l'hora.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camp ▸ Més camps ▸ Document


Per inserir un camp al document, primer seleccioneu el camp Tipus i, a continuació, feu clic a la llista Selecciona per triar quin element informatiu s'ha d'inserir i, després, feu clic a Insereix.

Tipus

Enumera els tipus de camp disponibles.

Selecciona

Mostra quina informació es pot inserir per a un tipus de camp seleccionat.

Tipus de camp i llistes de selecció disponibles

Tipus

Selecciona la llista

Autor

Nom o inicials de l'usuari actual (com s'ha introduït a - LibreOffice - Dades d'usuari).

Data

Insereix la data actual. Podeu inserir la data com a camp fix - Data (fix) - que no canvia, o com a camp dinàmic - Data - que s'actualitza automàticament. Per actualitzar manualment el camp Data , premeu F9.

Nom del fitxer

Insereix el nom del fitxer i/o el camí del directori del document actual, així com el nom del fitxer sense extensió.

Heading

Shows the heading number and/or the heading contents of a heading prior to the inserted field.

Pàgina

Insereix el número de pàgina de la pàgina actual, anterior o següent.

Signatura de paràgraf

Insereix un camp de metadades amb una signatura digital per al paràgraf. Heu de tenir un certificat digital per a signar un paràgraf.

Remitent

Insereix camps que contenen dades d'usuari. Podeu canviar les dades d'usuari que es mostren triant - LibreOffice - Dades d'usuari.

Estadístiques

Insereix estadístiques del document, com ara el recompte de pàgines i paraules, com a camp. Per veure les estadístiques d'un document trieu Fitxer ▸ Propietats, i feu clic a la pestanya Estadístiques.

Plantilles

Insereix el nom de fitxer, el nom de fitxer sense l'extensió de fitxer, el camí, o el camí i el nom de fitxer de la plantilla actual. També podeu inserir el nom de plantilla i la categoria de la plantilla actual.

Hora

Insereix l'hora actual. Podeu inserir l'hora com un camp fix (Hora (fixa)) que no canvia o com un camp dinàmic (Hora) que s'actualitza automàticament. Per a actualitzar manualment el camp Hora, premeu F9.


tip

Per a inserir ràpidament un camp de la llista Selecciona, feu doble clic al camp.


Format

Si un camp mostra una data, una hora o un nombre, és possible fer servir el Format per a personalitzar-ne l'aspecte. Els formats més comuns són a la finestra Format, però podeu definir un format personalitzat si feu clic a «Formats addicionals».

Quan feu clic a "Formats addicionals" s'obre el diàleg Format numèric on podeu definir un format personalitzat.

For type Heading, choose the format Heading number to display the heading number with the separator specified in Tools - Heading Numbering.

Choose Heading number without separator to display the heading number alone without the separator.

If the selected heading is not numbered, then the field is left blank.

note

For the HTML export and import of date and time fields, special LibreOffice formats are used.


Contingut fix

Insereix el camp com a contingut estàtic, és a dir, que no es pot actualitzar.

Fins al nivell

Use this option with type Heading to specify which heading to display. The displayed heading is the first one before the field, whose outline level is equal to or less than the specified value.

Desplaçament

Introduïu el valor de desplaçament que voleu aplicar a un camp de número de pàgina, per exemple «+1».

With an Offset value of 1, the field will display a number that is 1 more than the current page number, but only if a page with that number exists. On the last page of the document, this same field will be empty.

tip

Si voleu canviar el número de pàgina actual i no el número que es mostra, no utilitzeu el valor Desplaçament. Per canviar els números de pàgina, llegiu la guia Número de pàgina.


Desplaçament en dies/minuts

Introduïu el desplaçament que voleu aplicar a un camp de data o d'hora.

Ens cal la vostra ajuda!