Document

Els camps s'utilitzen per a inserir informació sobre el document actual, per exemple, el nom del fitxer, la plantilla, les estadístiques, les dades de l'usuari, la data i l'hora.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camp ▸ Més camps ▸ Document


Icona de nota

Per importar i exportar camps HTML de data i d'hora s'utilitzen formats especials del LibreOffice.


Tipus

Llista els tipus de camp disponibles. Per afegir un camp al document, feu clic en un tipus de camp, feu clic en un dels camps de la llista Selecciona i, a continuació, feu clic a Insereix. Estan disponibles els camps següents:

Tipus

Significat

Autor

Introdueix el nom de l'usuari actual.

Capítol

Insereix el número del capítol i/o el nom.

Data

Insereix la data actual. Podeu inserir la data com un camp fix - data (fixa) - que no canvia, o com a camp dinàmic - data - que s'actualitza automàticament. Per actualitzar manualment el camp data, premeu F9.

Nom del fitxer

Insereix el nom del fitxer i/o el camí del directori del document actual, així com el nom del fitxer sense extensió.

Pàgina

Insereix el número de pàgina de la pàgina actual, anterior o següent.

Remitent

Insereix camps que contenen dades de l'usuari. Podeu canviar les dades de l'usuari que es mostren a través de LibreOffice ▸ Dades de l'usuari.

Estadístiques

Insereix estadístiques del document, com ara el recompte de pàgines i de paraules, com a camp. Per a visualitzar les estadístiques d'un document, trieu Fitxer ▸ Propietats i feu clic a la pestanya Estadístiques.

Plantilles

Insereix el nom de fitxer, el camí, o el nom de fitxer sense l'extensió de fitxer de la plantilla actual. També podeu inserir els noms dels formats «Categoria» i «Estil» utilitzats a la plantilla actual.

Hora

Insereix l'hora actual. Podeu inserir la data com un camp fix - Temps (fix) - que no canvia, o com un camp dinàmic - Temps - que s'actualitza automàticament. Per actualitzar automàticament el camp hora, premeu F9.


Icona de nota

Els camps següents només es poden inserir si se selecciona el tipus de camp corresponent a la llista Tipus.


Selecciona

Llista els camps disponibles per al tipus de camp seleccionat a la llista Tipus. Per a inserir un camp, feu clic en el camp i, a continuació, feu clic a Insereix.

Icona de consell

Per a inserir ràpidament un camp de la llista, manteniu premut i feu doble clic al camp.


Camps

Funció

Pàgina anterior

Insereix el número de pàgina de la pàgina anterior del document.

Pàgina següent

Insereix el número de pàgina de la pàgina següent del document.

Número de pàgina

Insereix el número de pàgina actual.


A Format, feu clic en el format de numeració que voleu utilitzar.

Si ho voleu, podeu introduir un Desplaçament per al número de pàgina visualitzat. Amb un valor de Desplaçament d'1, el camp mostrarà un nombre que serà 1 nombre superior al número de pàgina actual, però només si existeix una pàgina amb aquest número. A l'última pàgina del document, aquest camp estarà buit.

Desplaçament

Introduïu el valor de desplaçament que voleu aplicar a un camp de número de pàgina, per exemple «+1».

Icona de consell

Si voleu canviar el número de pàgina actual i no el número que es mostra, no utilitzeu el valor Desplaçament. Per canviar els números de pàgina, llegiu la guia Número de pàgina.


Format

Feu clic en el format que voleu aplicar al camp seleccionat, o bé feu clic a «Formats addicionals» per a definir un format personalitzat.

Quan feu clic a "Formats addicionals", s'obre el diàleg Format del número, on podeu definir un format personalitzat.

Si trieu «Número de capítol sense separador» per a un camp del capítol, els separadors que s'especifiquen per a un número de capítol a Eines ▸ Numeració de capítols no es mostren.

Si trieu «número de capítol» com a format per als camps de referència, només es visualitzarà en el camp el número de l'encapçalament del capítol que conté l'objecte referenciat. Si l'estil de paràgraf per a l'encapçalament del capítol no està numerat, el camp es deixarà en blanc.

Els formats d'interval numèric següents són per a paràgrafs formatats amb llistes numerades o amb pics:

Categoria i número

El format abasta tot el que hi ha entre el començament del paràgraf i directament després del camp d'interval numèric.

Text de la llegenda

El format conté el text que segueix el camp d'interval numèric fins al final del paràgraf

Número

El format només conté el número de referència


Contingut fix

Insereix el camp com a contingut estàtic, és a dir, que no es pot actualitzar.

Nivell

Seleccioneu el nivell d'encapçalament de capítol que voleu incloure en el camp seleccionat.

Desplaçament en dies/minuts

Introduïu el desplaçament que voleu aplicar a un camp de data o d'hora.

Valor

Introduïu el contingut que voleu afegir als camps definits per l'usuari.

Ens cal la vostra ajuda!