Impressora

Configureu les opcions de la impressora per al sobre.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Impressora


Consulteu la documentació que es va proporcionar amb la impressora per configurar-la per a la impressió de sobres. En funció del model d'impressora, els sobres hauran de col·locar-se a la dreta, a l'esquerra, en el centre, cara amunt o bé cara avall.

Horitzontal esquerra

Introdueix el sobre en posició horitzontal des de l'extrem esquerre de la safata de la impressora.

Horitzontal centre

Introdueix el sobre en posició horitzontal des del centre de la safata de la impressora.

Horitzontal dreta

Introdueix el sobre en posició horitzontal des de l'extrem dret de la safata de la impressora.

Vertical esquerra

Introdueix el sobre en posició vertical des de l'extrem esquerre de la safata de la impressora.

Vertical centre

Introdueix el sobre en posició vertical des del centre de la safata de la impressora.

Vertical dreta

Introdueix el sobre en posició vertical des de l'extrem dret de la safata de la impressora.

Imprimeix des de dalt de tot

Introdueix el sobre amb la cara que s'imprimirà cap amunt a la safata de la impressora.

Imprimeix des de baix de tot

Introdueix el sobre amb la cara que s'imprimirà cap avall a la safata de la impressora.

Majúscula dreta

Introduïu la quantitat per canviar l'àrea d'impressió a la dreta.

Majúscula avall

Introdueix la quantitat per reduir l'àrea d'impressió.

Impressora actual

Mostra el nom de la impressora actual.

Configuració

Obre el diàleg de configuració de la impressió, on podeu definir paràmetres addicionals de la impressora, com ara el format i l'orientació del paper.

Ens cal la vostra ajuda!