Sobre

Introduïu l'adreça del destinatari i del remitent per al sobre. També podeu inserir camps d'adreça a partir d'una base de dades, com ara la base de dades Adreces.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Sobre


Destinatari

Introduïu l'adreça d'entrega. També podeu fer clic en aquest quadre, seleccionar una base de dades, una taula i un camp i, a continuació, fer clic al botó de cursor per a inserir el camp a l'adreça. Si ho voleu, podeu aplicar una formatació, com ara negreta i subratllat, al text de l'adreça.

Remitent

Inclou una adreça de remitent al sobre. Activeu la casella de selecció Remitent i, a continuació, introduïu l'adreça del remitent. El LibreOffice insereix automàticament les dades de l'usuari al quadre Remitent, tot i que també podeu introduir les dades que vulgueu.

Base de dades

Seleccioneu la base de dades que conté les dades de l'adreça que voleu inserir.

Taula

Seleccioneu la taula de la base de dades que conté les dades de l'adreça que voleu inserir.

Camp de la base de dades

Seleccioneu el camp de la base de dades que conté les dades de l'adreça que voleu inserir i, a continuació, feu clic al botó de cursor esquerre. Les dades s'afegiran al quadre d'adreça en què es troba el cursor.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!