Llegenda

Afegeix una llegenda numerada a un gràfic, a una taula, a un marc, a un marc de text o a un objecte de dibuix seleccionat. També podeu accedir a aquesta ordre fent clic amb el botó dret sobre l'element al qual voleu afegir la llegenda.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Llegenda

Obriu el menú contextual i trieu Llegenda


Llegenda

Type the text that you want to appear after the caption category and caption number.

Propietats

Definiu les opcions de la llegenda per a la selecció actual.

Categoria

Select the caption category, or type a name to create a new category. The category text appears before or after the caption number, depending on the Caption order setting in Options. Captions made with a predefined caption category are formatted with a paragraph style with the same name as the category. For example, captions made with the “Illustration” caption category are formatted with the “Illustration” paragraph style.

Numeració

Select the type of numbering that you want to use in the caption. The selection is also applied to any previous captions in the category.

Després del número

Enter optional text characters to appear between numbering and category. Only active when Numbering first is selected for Caption order in Options.

Abans de la llegenda

Enter optional text characters to appear after the caption category and number and before the caption text. These characters are not inserted if no caption text is given.

Posició

Afegeix la llegenda per sobre o per sota de l'element seleccionat. Aquesta opció només està disponible per a alguns objectes.

Opcions

Opens the Options dialog, where it is possible to customize the appearance of the caption label. You can choose to add a heading number to the caption number, add a character style to the caption category and number, and choose the order of the caption category and caption number.

Llegenda automàtica

Opens the AutoCaption dialog. This is the same dialog you get by Tools - Options - LibreOffice Writer - AutoCaption. Changes to this dialog do not affect the inserted caption for the current selection.

Ens cal la vostra ajuda!