Field Hidden Paragraphs

Mostra o amaga els paràgrafs amagats. Aquesta opció només afecta la visualització en pantalla dels paràgrafs amagats, i no la seva impressió.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Hidden Paragraphs


note

Per a usar aquesta funcionalitat, trieu LibreOffice Writer ▸ Visualització, i assegureu-vos que la casella de selecció Paràgrafs amagats de l'àrea Mostra els camps s'hagi activat.


Utilitzeu l'ordre de camp «Paràgraf amagat» per a assignar una condició que s'ha de complir per a amagar un paràgraf. Si la condició no es compleix, el paràgraf es mostrarà.

Si amagueu un paràgraf, també s'amaguen les notes al peu i els marcs que estan ancorats a caràcters del paràgraf.

Ens cal la vostra ajuda!