Disposició normal

Displays how the document will look when you print it.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Normal

Des de la interfície en pestanyes:

Choose View - Normal view.

On the View menu, choose Normal View.

Des de les barres d'eines:

Icon Normal View

Visualització normal


Ens cal la vostra ajuda!