Disposició web

Mostra el document amb l'aspecte que tindria si es visualitzés a un navegador web. Aquesta opció és útil si esteu creant documents HTML.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Web

Des de la interfície en pestanyes:

Choose View - Web view.

On the View menu, choose Web.

Des de les barres d'eines:

Icona Web

Web

Amb el teclat:


Ens cal la vostra ajuda!