Noms dels camps

Commuta entre mostrar els camps com a noms de camps o com a valors dels camps.Si es marca l'opció es mostren els noms dels camps i si es desmarca es mostren els valors dels camps. Alguns tipus de camps no es poden mostrar.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Field Names

Des de la interfície en pestanyes:

On the View menu of the View tab, select Field Names.

Des de les barres d'eines:

Icon Field Names

Noms dels camps

Amb el teclat:

+ F9


Per a canviar la visualització de camp per defecte de continguts de camp a noms de camp, trieu ▸ LibreOffice Writer ▸ Visualització i, a continuació, activeu la casella de selecció Codis de camp a l'àrea Visualitza.

Quan imprimiu un document amb Visualitza ▸ Nom dels camps habilitat, se us demanarà que inclogueu els noms de camp en la còpia impresa.

Ens cal la vostra ajuda!