Regles

Conté un submenú per a mostrar o amagar els regles horitzontal i vertical.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Rulers.


Regles

Mostra o amaga el regle horitzontal, que podeu utilitzar per ajustar els marges de la pàgina, els tabuladors, els sagnats, les vores, les cel·les de la taula, i per organitzar els objectes a la pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Rulers - Rulers.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose View - Rulers.

On the View menu, choose Rulers.

Des de les barres d'eines:

Icon Rulers

Regles

Amb el teclat:

+ Shift + R


Regle vertical

Mostra o amaga el regle vertical, que podeu utilitzar per ajustar els marges verticals de la pàgina, les cel·les de la taula, i l'alçada dels objectes a la pàgina.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Choose View - Rulers - Vertical Ruler.

Des de les barres d'eines:

Icona Regle vertical

Vertical Ruler


Ens cal la vostra ajuda!