Edita els camps

Obre el diàleg on podeu editar les propietats d'un camp. Feu clic davant del camp i, a continuació, seleccioneu aquesta ordre. Al diàleg, podeu utilitzar els botons de cursor per desplaçar-vos als camps anterior i següent.

També podeu fer doble clic sobre un camp del document per obrir el camp i editar-lo.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Edita ▸ Camps.

Trieu Insereix ▸ Camps.

Trieu Insereix ▸ Referència encreuada.

Des del menú contextual:

Edita el camp

Des de la interfície en pestanyes:

Trieu Insereix ▸ Camps.

Trieu Insereix ▸ Referència encreuada.

Trieu Referències ▸ Camps.

Trieu Referències - Referències encreuades.

Des de les barres d'eines:

Icona Referència encreuada

Referència encreuada

Icona Insereix un camp

Insereix un camp

Amb el teclat:

+ F2


tip

Per a canviar la visualització entre els noms i els continguts dels camps del document, trieu Visualitza ▸ Noms dels camps.


note

Si seleccioneu un enllaç DDE en el document i, a continuació, trieu Edita ▸ Camps, s'obrirà el diàleg Edita els enllaços.


note

Si feu clic davant d'un camp del tipus «remitent» i, a continuació, trieu Edita ▸ Camps, s'obrirà el diàleg Dades de l'usuari.


Tipus

Mostra el tipus de camp que esteu editant.

note

Els elements següents del diàleg només estan visibles quan se selecciona el tipus de camp corresponent.


Selecciona

Enumera les opcions del camp, per exemple, «fix». Si ho voleu, podeu fer clic en una altra opció per al tipus de camp seleccionat.

Format

Seleccioneu el format per als continguts del camp. Per als camps de data, hora i els camps definits per l'usuari, també podeu fer clic a «Formats addicionals» a la llista i, a continuació, triar un format diferent. Els formats disponibles depenen del tipus de camp que editeu.

Desplaçament

Mostra el desplaçament per al tipus de camp seleccionat, per exemple, per a «Pàgina següent», «Números de pàgina» o «Pàgina anterior». Si ho voleu, podeu introduir un valor de desplaçament nou que s'afegirà al número de pàgina que es mostra.

warning

Si voleu canviar el número de pàgina actual i no el número que es mostra, no utilitzeu el valor Desplaçament. Per canviar els números de pàgina, llegiu la guia Número de pàgina.


Fins al nivell

Selects the heading to display according to the specified format. The first heading before the field whose outline level is equal to or less than the specified outline level is selected. This option is available only for field types Heading (document) and Number range (variable).

Nom

Mostra el nom d'una variable de camp. Si ho voleu, podeu introduir-hi un nom nou.

Valor

Mostra el valor actual de la variable de camp. Si ho voleu, podeu introduir-hi un valor nou.

Contingut fix

Insereix el camp com a contingut estàtic, és a dir, que no es pot actualitzar.

Condició

Mostra la condició que s'ha de complir perquè s'activi el camp. Si ho voleu, podeu introduir-hi una condició nova.

Aleshores, si no

Canvia el contingut del camp que es mostra en funció de si es compleix o no la condició del camp.

Macro

Obre el Selector de macros, on podeu triar la macro que voleu executar quan feu clic al camp seleccionat en el document. Aquest botó només està disponible per al camp de funció "Executa una macro".

Referència

Inseriu o modifiqueu el text de referència per al camp seleccionat.

Nom de la macro

Mostra el nom de la macro assignada al camp seleccionat.

Espai reservat

Mostra el text de l'espai reservat del camp seleccionat.

Inserció de text

Mostra el text que està enllaçat a una condició.

Fórmula

Mostra la fórmula d'un camp de fórmula.

Invisible

oculta el contingut del camp en el document. El camp s'insereix com una marca grisa fina en el document. Aquesta opció només està disponible per als tipus de camp «Estableix la variable» i «Camp d'usuari».

Aplica

Afegeix el camp definit per l'usuari a la llista Selecciona.

Icon Apply

Aplica

Suprimeix

Elimina el camp definit per l'usuari de la llista de selecció. Només podeu eliminar els camps que no s'utilitzen en el document actual. Per eliminar un camp que s'utilitza en el document actual de la llista primer suprimir totes les instàncies del camp en el document i després eliminar-lo de la llista.

Icon

Suprimeix

Selecció de la base de dades

Seleccioneu una base de dades registrada des de la qual vulgueu inserir el camp seleccionat. També podeu canviar la taula o la consulta a què fa referència el camp seleccionat.

Número de registre

Mostra el número de registre de la base de dades que s'insereix quan es compleix la condició especificada per al tipus de camp «Qualsevol registre».

Fletxa esquerra

Salta al camp anterior del mateix tipus al document. Aquest botó només és actiu quan el document conté més d'un camp del mateix tipus.

Icona Camp anterior

Camp anterior

Fletxa dreta

Salta al camp següent del mateix tipus al document. Aquest botó només està actiu quan el document conté més d'un camp del mateix tipus.

Icona Camp següent

Camp següent

Ens cal la vostra ajuda!