Navegador

Mostra o amaga la finestra del Navegador, on podeu saltar ràpidament a diverses parts del document.

Utilitzeu el Navegador per inserir elements del document actual o d'altres documents oberts, i per organitzar documents mestres.

Per editar un element al Navegador, feu clic amb el botó dret del ratolí a l'element i trieu una ordre del menú contextual.

Podeu ancorar el Navegador a la vora de l'espai de treball.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Visualitza ▸ Navegador.

Des de les barres d'eines:

Icon Navigator On/Off

Navegador activat/desactivat

Amb el teclat:

F5


Per a moure el Navegador, arrossegueu-ne la barra de títol.

Per a ancorar el Navegador, arrossegueu la barra de títol a la vora esquerra, dreta o inferior de l'espai de treball. Per a desancorar el Navegador, manteniu premuda la tecla i feu doble clic en una àrea grisa del Navegador.

Feu clic a la icona de desplegar (+) que hi ha al costat d'una categoria del Navegador per a veure els elements de la categoria. Feu clic en una categoria desplegada per a replegar-la.

Per a veure el nombre d'elements d'una categoria, poseu el punter del ratolí a sobre la categoria al Navegador.

Per saltar a un element del document, feu doble clic a l'element del Navegador.

To jump to the next or previous item in a document, use the Navigate by box to select the item category, and then click the up or down arrows.

El navegador mostra la correspondència entre l'element d'ubicació del cursor del document actual i la vista del navegador, segons diferents categories: Encapçalaments, Taules, Enllaços i més. L'element es mostra i es ressalta a la vista de contingut del Navegador. Si l'element es troba en una capa replegada, les capes necessàries de sobre d'ella es despleguen automàticament i es mantenen desplegades després.

Els elements del document es ressalten invertint el seu color a la pàgina que es mostra quan es passa per sobre del seu nom d'entrada al Navegador. Això permet cridar ressaltar l'element que hi ha al Navegador.

Navega per

Use selection box to choose which type of item should be navigated, when using the Previous and Next buttons.

Anterior

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icona Objecte anterior

Element anterior

Següent

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icona Objecte següent

Element següent

Número de pàgina

Escriviu el número de la pàgina on voleu saltar i premeu Retorn. Utilitzeu els botons de selecció de valors per navegar.

Vista de navegació del contingut

Canvia entre la visualització de totes les categories en el Navegador i la categoria seleccionada.

Icona Canvia la vista de navegació del contingut

Canvia la vista de navegació del contingut

Els menús contextuals utilitzen una selecció d'ordres que es troben en aquesta pàgina d'ajuda. Les ordres d'un menú contextual canvien depenent de la categoria o l'element seleccionats.

note

Una secció amagada en un document apareix gris al Navegador i mostra el text «amagada» quan li passeu el punter del ratolí per sobre. La mateixa aparença s'utilitza per a assenyalar els continguts dels estils de pàgina no utilitzats en un document, així com els continguts amagats de taules, marcs, imatges, objectes OLE i índexs.


Canvia la visualització mestra

Canvia entre la visualització mestra i la visualització normal si el document mestre és obert.

Icon Toggle Master View

Canvia la visualització mestra

Capçalera

Mou el cursor a la capçalera o de la capçalera a l'àrea de text del document.

Icona Capçalera

Capçalera

Peu de pàgina

Mou el cursor al peu de pàgina o del peu de pàgina a l'àrea de text del document.

Icona Peu de pàgina

Peu de pàgina

Àncora <-> Text

Trasllada el cursor alternativament al text de la nota al peu o a l'àncora corresponent.

Icon Anchor <-> Text

Àncora <-> Text

Defineix el recordatori

Feu clic aquí per establir un recordatori a la posició actual del cursor. Podeu definir un màxim de cinc recordatoris. Per saltar a un recordatori, feu clic a la icona Navegació, a la finestra Navegació feu clic a la icona Recordatori i, a continuació, feu clic al botó Anterior o Següent.

Icon Set Reminder

Defineix el recordatori

note

Es navega pels recordatoris en el mateix ordre en què s'han establert. Els recordatoris no es desen en tancar un document.


Mostra fins al nivell de l'esquema

Feu clic a la icona de la part superior del Navegador o feu clic amb el botó dret del ratolí en una capçalera de la finestra Navegador i seleccioneu quants nivells de capçaleres es mostraran a la secció Capçaleres de la finestra Navegador.

Per exemple, trieu 1 per a mostrar només les capçaleres amb el nivell d'esquema 1. Trieu 3 per a mostrar les capçaleres fins al nivell d'esquema 3; trieu 10 per a mostrar totes les capçaleres.

Icona Mostra fins al nivell d'esquema

Mostra fins al nivell d'esquema

Quadre de llista

Mostra o amaga la llista del Navegador.

Icon List box on/off

Quadre de la llista activat/desactivat

Augmenta el nivell d'esquema

Incrementa el nivell de l'esquema de l'encapçalament seleccionat, i dels encapçalaments que hi ha a sota l'encapçalament, en un. Per incrementar només el nivell de l'esquema de l'encapçalament seleccionat, manteniu premuda la tecla i feu clic en aquesta icona.

Icona Augmenta el nivell d'esquema

Augmenta el nivell d'esquema

Disminueix el nivell d'esquema

Redueix el nivell de l'esquema de l'encapçalament seleccionat, i els encapçalaments que es hi ha a sota l'encapçalament, en un. Per reduir només el nivell de l'esquema de l'encapçalament seleccionat, manteniu premuda la tecla , i feu clic en aquesta icona.

Icona Disminueix el nivell d'esquema

Disminueix el nivell d'esquema

Move Heading Up

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Up

Move Heading Up

Move Heading Down

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Move Heading Down

Move Heading Down

tip

Per a reordenar ràpidament els encapçalaments i el text associat en el document, seleccioneu la categoria «Encapçalaments» a la llista i feu clic a la icona Visualització del contingut. Podeu utilitzar el mètode d'arrossegar i deixar anar per a reordenar els continguts.


Mode d'arrossegament

Defineix les opcions d'arrossegar i deixar anar per a inserir elements del Navegador a un document, per exemple, com a enllaç. Feu clic en aquesta icona i, a continuació, seleccioneu l'opció que voleu utilitzar.

Icon Drag mode

Mode d'arrossegament

Insereix com a hiperenllaç

Crea un enllaç quan arrossegueu i deixeu anar un element en el document actual. Feu clic a l'enllaç del document per saltar a l'element al qual apunta l'enllaç.

Insereix com a enllaç

Insereix l'element seleccionat com a enllaç allà on l'arrossegueu i el deixeu anar en el document actual. El text s'insereix en forma de seccions protegides. El contingut de l'enllaç s'actualitza automàticament quan canvia la font. Per a actualitzar manualment els enllaços d'un document, trieu Eines ▸ Actualitza ▸ Enllaços. No podeu crear enllaços a gràfics, a objectes OLE, a referències ni a índexs.

Insereix com a còpia

Insereix una còpia de l'element seleccionat allà on l'arrossegueu i el deixeu anar en el document actual. No podeu arrossegar i deixar anar còpies de gràfics, d'objectes OLE, de referències ni d'índexs.

Open Documents

Enumera els noms de tots els documents de text oberts. Per a visualitzar el contingut d'un document a la finestra Navegador, seleccioneu el nom del document a la llista. El document que es mostra en el Navegador està assenyalat a la llista amb la paraula «actiu» després del nom.

Outline Tracking

Set Navigator’s mode of outline tracking. This feature applies only to outline entries under Headings in the Content View frame of Navigator. To see, enable, or change the mode, right-click on Headings or an item under Headings and choose Outline Tracking. The selected mode is applied to the entire document.

In Default and Focus mode, Navigator will automatically select the nearest heading before the current cursor position in the document.

In Default mode, the display of outline entries in Navigator is never changed, only an outline entry is selected.

In Focus mode, Navigator shows only the headings for the selected outline level, relative to the next higher outline level. For example, if a level 2 heading is selected, then all level 2 headings under the same level 1 heading are shown, while any level 3-10 headings (under the same level 1 heading) are collapsed. Other headings, not under the same level 1 heading, are also collapsed.

Choose Off to disable Outline Tracking.

Copia

Copies the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the copied heading. You can paste the contents in another place in the document.

Delete Heading

Deletes the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the deleted heading.

Select

Selects the heading and the contents that follow the heading until the next heading with the same outline level. These contents include paragraphs with outline level “None” and headings with an outline level greater than the selected heading.

Display

Seleccioneu el document que voleu visualitzar.

Edita

Edit the properties of the selected object.

Rename

Renames the selected object. At object creation time, LibreOffice assigns a unique name to the object within the document.

Delete Table

Suprimeix la taula seleccionada.

Table Tracking

Mark this checkbox to include tables when tracking changes.

Delete Frame

Suprimeix el marc i tot el que conté.

Frame Tracking

Mark this checkbox to include frames when tracking changes.

Section Tracking

Mark this checkbox to include sections when tracking changes.

Delete Image

Suprimeix la imatge.

Image Tracking

Mark this checkbox to include images when tracking changes.

Delete OLE Object

Suprimeix l'objecte OLE.

OLE Object Tracking

Mark this checkbox to include OLE objects when tracking changes.

Suprimeix el marcador

Suprimeix el marcador.

Bookmark Tracking

Mark this checkbox to include bookmarks when tracking changes.

Delete Hyperlink

Suprimeix l'enllaç.

Hyperlink Tracking

Mark this checkbox to include hyperlinks when tracking changes.

Delete Reference

Suprimeix la referència.

Reference Tracking

Mark this checkbox to include references when tracking changes.

Actualitza

Actualitza l'índex.

Remove

Removes the index. The contents of the index is not deleted but is not treated as an index anymore.

Read only

Check this box to prevent manual editing of the index content.

Suprimeix l'índex

Suprimeix l'índex.

Index Tracking

Mark this checkbox to include indexes when tracking changes.

Delete Comment

Suprimeix el comentari.

Comment Tracking

Mark this checkbox to include comments when tracking changes.

Delete Drawing Object

Suprimeix l'objecte de dibuix.

Drawing Object Tracking

Mark this checkbox to include drawing objects when tracking changes.

Delete Field

Suprimeix el camp.

Field Tracking

Mark this checkbox to include fields when tracking changes.

Delete Footnote

Suprimeix la nota al peu.

Footnote Tracking

Mark this checkbox to include footnotes when tracking changes.

Delete Endnote

Suprimeix la nota final.

Endnote Tracking

Mark this checkbox to include endnotes when tracking changes.

Sort Alphabetically

Sorts alphabetically all entries in the selected category. Uncheck this option to sort entries according the their order of appearance in the document.

Expand or Collapse All Categories

Expands or collapse the display of objects under the selected category. Document objects names are displayed under the category entry. Click on an entry to jump to the object in the document.

Go to

Jumps to the selected object in the document.

Ens cal la vostra ajuda!