Menú Insereix

Choose Insert - More Breaks - Manual Break

Choose Insert - More Breaks

Trieu Insereix ▸ Camp

Obriu el menú contextual i trieu Camps (camps inserits)

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Data

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Hora

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Número de pàgina

Choose Insert - Field - Page Count

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Assumpte

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Títol

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Primer autor

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Més camps

+F2

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icona

Insereix camps

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camp ▸ Més camps ▸ Document

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Referències creuades

Trieu Insereix ▸ Referència creuada.

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Funcions

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Informació del document

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Variables

Trieu la pestanya Insereix ▸ Camps ▸ Més camps ▸ Base de dades

Trieu Insereix ▸ Secció

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon Section

Secció

Trieu la pestanya Insereix ▸ Secció ▸ Secció o trieu Format ▸ Seccions

Choose Insert > Section > Indents tab or choose Format > Sections - Options button - Indents tab

TrieuInsereix ▸ Nota al peu i nota al final ▸ Nota al peu o nota al final

Obre el menú contextual i trieu Nota al peu/Nota final (nota al peu/nota final inserida)

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Insereix una nota al peu directament

Icona

Insereix una nota final directament

Trieu Insereix ▸ Llegenda

Obriu el menú contextual i trieu Llegenda

Trieu Insereix ▸ Llegenda ▸ Opcions

Obriu el menú contextual i trieu Llegenda ▸ Opcions

Trieu Insereix ▸ Marcador

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Marcador

Trieu Insereix ▸ Script (només documents HTML)

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada de l'índex

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Entrada

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada bibliogràfica

TrieuInsereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules, índexs o bibliografia ▸ Tipus

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de contingut, índex o bibliografia ▸ Tipus (depèn del tipus)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan l'índex és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan l'índex és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan l'índex de taules és el tipus seleccionat).

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan el tipus seleccionat és el definit per l'usuari)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan la taula d'objectes és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus (quan la bibliografia és el tipus seleccionat)

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Tipus, marqueu la casella de selecció «Estils addicionals» i feu clic a Assigna estils

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (depèn del tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan Índex alfabètic és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan Índex d'il·lustracions és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan Taula de continguts és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan el tipus seleccionat és el definit per l'usuari)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan Taula d'objectes és el tipus seleccionat)

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taules de contingut, índex o bibliografia ▸ Entrades (quan Bibliografia és el tipus seleccionat)

Trieu Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Entrada bibliogràfica i feu clic a Edita

Trieu la pestanya Insereix ▸ Índexs i taules ▸ Taula de continguts, índex o bibliografia ▸ Estils

Trieu Insereix ▸ Sobre

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Sobre

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Formata

Trieu la pestanya Insereix ▸ Sobre ▸ Impressora

Trieu Insereix ▸ Marc

TrieuFormat ▸ Marc i objecte ▸ Propietats

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icon Insert Frame

Insereix un marc manualment

Trieu Taula ▸ Insereix una taula

+F12

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Taula

Trieu Insereix - Línia horitzontal

Trieu Insereix ▸ Text del fitxer

Obriu la barra d'eines Insereix i feu clic a

Icona

Text del fitxer

TrieuInsereix ▸ Capçalera i peu de pàgina ▸ Capçalera

TrieuInsereix ▸ Capçalera i peu de pàgina ▸ Peu de pàgina

Ens cal la vostra ajuda!