Menú Visualitza

Des de la barra de menús:

Choose View - Rulers.

Des de la barra de menús:

Choose View - Text Boundaries.

Des de la interfície en pestanyes:

On the View menu of the View tab, choose Text Boundaries.

Des de la barra de menús:

Choose View - Field Shadings.

Des de la interfície en pestanyes:

On the View menu of the View tab, select Field Shadings.

Des de les barres d'eines:

Icon Field Shadings

Field Shadings

Amb el teclat:

+ F8

Des de la barra de menús:

Choose View - Field Names

Des de la interfície en pestanyes:

On the View menu of the View tab, select Field Names.

Des de les barres d'eines:

Icon Field Names

Noms dels camps

Amb el teclat:

+ F9

Des de la barra de menús:

Trieu Visualitza ▸ Marques de formatació

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Home - Toggle Formatting Marks.

Trieu Visualitza ▸ Marques de formatació.

Des de les barres d'eines:

Icona Marques de formatació

Marques de formatació

Amb el teclat:

+ F10

Des de la barra de menús:

Choose View - Show Whitespace.

Des de la interfície en pestanyes:

Choose View - Show Whitespace.

On the View menu of the View tab, choose Show Whitespace.

Des de les barres d'eines:

Icon Show Whitespace

Show Whitespace

Des de la barra de menús:

Choose View - Web

Des de la interfície en pestanyes:

Choose View - Web view.

On the View menu, choose Web.

Des de les barres d'eines:

Icona Web

Web

Amb el teclat:

Des de la barra de menús:

Choose View - Normal

Des de la interfície en pestanyes:

Choose View - Normal view.

On the View menu, choose Normal View.

Des de les barres d'eines:

Icon Normal View

Visualització normal

Des de la barra de menús:

Choose View - Hidden Paragraphs

Ens cal la vostra ajuda!