Funcions del LibreOffice Math

Aquesta secció conté una visió general d'algunes de les funcions i capacitats importants que ofereix el LibreOffice Math.

El LibreOffice Math proporciona molts operadors, funcions i auxiliars de format per a ajudar-vos a crear fórmules. S'enumeren a la finestra de selecció, on podeu fer clic a l'objecte que necessiteu per a inserir-lo al document. L'Ajuda conté una llista de referència exhaustiva i moltes mostres.

Creació d'una fórmula

Igual que amb els diagrames i les imatges, les fórmules es creen com a objectes dins d'un document. La inserció d'una fórmula dins d'un document inicia automàticament el LibreOffice Math. Podeu crear, editar i formatar la fórmula mitjançant una gran varietat de funcions i de símbols predefinits.

Introducció d'una fórmula directament

Si coneixeu el llenguatge del LibreOffice Math també podeu escriure la fórmula directament al document. Per exemple, escriviu aquesta fórmula en un document de text: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Seleccioneu aquest text i trieu Insereix - Objecte - Fórmula. El text es convertirà en una fórmula formatada.

note

Les fórmules no es poden calcular al LibreOffice Math perquè és un editor de fórmules (per escriure i mostrar fórmules) i no pas un programa de càlcul. Utilitzeu els fulls de càlcul per calcular fórmules o, si voleu fer càlculs senzills, empreu la funció de càlcul del document de text.


Creació d'una fórmula a la finestra d'ordres

Utilitzeu la finestra d'instruccions del LibreOffice Math per introduir i editar fórmules. Mentre introduïu instruccions a la pantalla d'ordres, podeu visualitzar els resultats al document. Per tenir una visió general mentre creeu fórmules llargues i complicades, feu servir el cursor de fórmules de la barra d'eines. Quan s'activa aquesta funció, la posició del cursor a la finestra d'ordres també es mostra a la finestra de text.

Símbols individuals

Podeu crear símbols i importar caràcters d'altres tipus de lletra. Podeu afegir símbols nous al catàleg bàsic de símbols del LibreOffice Math o crear els vostres catàlegs especials. També hi ha disponibles molts caràcters especials.

Fórmules en context

Per a facilitar el treball amb fórmules, utilitzeu els menús contextuals, que s'obren amb el botó dret del ratolí. Això és especialment útil a la finestra Ordres. Aquest menú contextual conté totes les ordres que hi ha a Elements, així com operadors (entre altres), que es poden inserir a la fórmula amb un clic del ratolí sense haver-los de teclejar a la finestra Ordres.

Ens cal la vostra ajuda!