Barra d'estat

La barra d'estat mostra la informació del document actiu.

Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Modificació del document

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Ens cal la vostra ajuda!