Format

Aquest menú conté ordres necessàries per formatar les fórmules.

Lletres tipogràfiques

Defineix els tipus de lletra que podeu aplicar als elements d'una fórmula.

Mida de la lletra

Utilitzeu aquest diàleg per indicar les mides dels tipus de lletra d'una fórmula. Seleccioneu una mida base perquè tots els elements de la fórmula es dimensionin d'acord amb aquesta base.

Espaiat

Utilitzeu aquest diàleg per a definir l'espaiat entre els elements d'una fórmula. L'espaiat s'indica com a percentatge relatiu a la mida base definida a Format ▸ Mida de la lletra.

Alineació

Podeu definir l'alineació de fórmules en diverses línies i també de fórmules amb diversos elements en una sola línia. Per a crear fórmules en diverses línies, escriviu l'ordre NEWLINE a la finestra d'ordres.

Mode de text

Activa o desactiva el mode de text. Si el mode de text està activat, les fórmules es mostren amb la mateixa alçada que una línia de text.

Ens cal la vostra ajuda!