Inserció de claudàtors

Es poden mostrar els claudàtors independentment un de l'altre i, per tant, definir lliurement la distància que els separa al LibreOffice Math?

Podeu establir claudàtors individuals si feu servir «left» (esquerra) i «right» (dreta), però la distància entre els parèntesis no serà fixa perquè s'adapten a l'argument. De tota manera, hi ha una manera de mostrar els parèntesis de manera que la distància que els separa quedi fixa. Per a fer-ho, col·loqueu una «\» (barra invertida) davant dels parèntesis normals. Ara, aquests parèntesis funcionen com qualsevol altre símbol i s'alineen igual que els altres símbols:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Ens cal la vostra ajuda!