Introducció de comentaris

Com es poden afegir comentaris que no apareixen en el document a una fórmula?

Els comentaris comencen amb dos símbols de tant per cent %% i es consideren fins al caràcter de final de línia (tecla de retorn). Tot el que escrivim com a comentari s'ignorarà i no es visualitzarà. Si apareixen símbols de tant per cent en el comentari, es consideraran part del text.

Exemple:

a^2+b^2=c^2 %% Teorema de Pitàgores.

Ens cal la vostra ajuda!