Aplicació de color a parts d'una fórmula

Utilitzeu l'ordre color per a acolorir parts successives de la fórmula.

L'exemple següent crea una fórmula on a es mostra amb el color predeterminat (negre) i b es mostra en vermell.

a + color red b

Tingueu en compte que l'ordre color només canvia el color de la part de la fórmula que ve immediatament després. Per exemple, a la fórmula de sota només es mostrarà b en vermell, mentre que c es mostrarà en negre.

a + color red b + c

Useu claus per a aplicar el color a més parts de la fórmula. En el següent exemple, b i c es mostren en vermell.

a + color red { b + c }

tip

Aquí hi ha disponible una llista amb noms de colors predefinits.


Ús de colors RGB

Useu l'ordre color rgb per a aplicar colors usant valors RGB (vermell, verd, blau).

color rgb 192 0 128 var

note

Els valors RGB són entre 0 i 255.


Ús de la notació hexadecimal

Useu l'ordre color hex per a aplicar colors usant la notació hexadecimal.

color hex C00080 var

Combinació de colors amb altres ordres

És possible combinar l'ordre de color amb d'altres, com ara bold, italic o size.

L'exemple de sota escriu var en blau i negreta:

color blue bold var

Per a canviar el color i la mida de lletra, useu color en combinació amb size i la mida de lletra desitjada.

color blue size 20 var

Noms dels colors predefinits

El LibreOffice forneix un joc de noms de colors predefinits que es poden utilitzar amb l'ordre color.

Llenguatge d'etiquetes

Color

Valor hexadecimal

Valors RGB

aqua o cyan

Aigua

00FFFF

rgb(0, 255, 255)

black

Negre

000000

rgb(0, 0, 0)

blue

Blau

0000FF

rgb(0, 0, 255)

coral

Corall

FF7F50

rgb(255, 127, 80)

crimson

Carmesí

DC143C

rgb(220, 20, 60)

fuchsia o magenta

Fúcsia

FF00FF

rgb(255, 0, 255)

gray o grey

Gris

808080

rgb(128, 128, 128)

green

Verd

008000

rgb(0, 128, 0)

hotpink

Rosa càlid

FF69B4

rgb(255, 105, 180)

indigo

Indi

4B0082

rgb(75, 0, 130)

lavender

Lavanda

E6E6FA

rgb(230, 230, 250)

lime

Llimona

00FF00

rgb(0, 255, 0)

maroon

Granat

800000

rgb(128, 0, 0)

midnightblue

Mitjanit

191970

rgb(25, 25, 112)

navy

Blau marí

000080

rgb(0, 0, 128)

olive

Verd oliva

808000

rgb(128, 128, 0)

orange

Taronja

FFA500

rgb(255, 165, 0)

orangered

Taronja vermellós

FF4500

rgb(255, 69, 0)

purple

Porpra

0x800080

rgb(128, 0, 128)

red

Vermell

FF0000

rgb(255, 0, 0)

seagreen

Verd marí

2E8B57

rgb(46, 139, 87)

silver

Argentat

C0C0C0

rgb(192, 192, 192)

teal

Jade

008080

rgb(0, 128, 128)

violet

Violeta

EE82EE

rgb(238, 130, 238)

yellow

Groc

FFFF00

rgb(255, 255, 0)


Ens cal la vostra ajuda!