Fusió de les parts de la fórmula entre claudàtors

Inserció de fraccions en les fórmules

En cas que el numerador i el denominador de les fraccions tinguin un producte, una suma, etc., els valors que van junts s'han de posar entre claudàtors.

Utilitzeu la sintaxi següent:

{a + c} over 2 = m

o

m = {a + c} over 2

Ens cal la vostra ajuda!