Edita els símbols

Utilitzeu aquest diàleg per afegir símbols a un conjunt de símbols, editar els conjunts de símbols o modificar les notacions dels símbols. També podeu definir nous conjunts de símbols, assignar noms als símbols o modificar-ne d'existents.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Símbols ▸ Edita


Símbol antic

Seleccioneu el nom del símbol actual. El símbol, el nom del símbol i el grup al qual pertany es mostraran a la subfinestra de previsualització de l'esquerra, a la part inferior del quadre de diàleg.

Conjunt de símbols antic

Aquest quadre de llista conté el nom del conjunt de símbols actual. Si voleu, també podeu seleccionar un altre conjunt de símbols.

Símbol

Llista els noms dels símbols del conjunt de símbols actual. Seleccioneu un nom de la llista o escriviu el nom per a un símbol nou.

Addició d'un símbol nou

Per a afegir un símbol a un conjunt de símbols, seleccioneu un tipus de lletra en el quadre Tipus de lletra i, a continuació, feu clic a un símbol de la subfinestra de símbols. Introduïu un nom per al símbol en el quadre Símbol. En el quadre de llista Conjunt de símbols, seleccioneu un conjunt de símbols o introduïu un nom nou per a crear un conjunt de símbols nou. La subfinestra de previsualització de la dreta mostrarà el símbol que heu seleccionat. Feu clic a Afegeix i a continuació a D'acord.

Modificació del nom d'un símbol

Per canviar el nom d'un símbol, seleccioneu el nom antic en el quadre de llista Símbol antic i, a continuació, introduïu el nom nou en el quadre Símbol. Comproveu que la finestra de previsualització mostri el caràcter desitjat i feu clic al botó Modifica. Feu clic a D'acord.

Conjunt de símbols

El quadre de llista Conjunt de símbols conté els noms de tots els conjunts de símbols existents. Podeu modificar un conjunt de símbols o crear-ne un de nou.

Creació d'un conjunt de símbols nou

Per a crear un conjunt de símbols nou, escriviu-ne el nom en el quadre de llista Conjunt de símbols i afegiu-hi un símbol com a mínim. Feu clic a D'acord per a tancar el diàleg. El conjunt de símbols nou estarà disponible amb el nom que li hàgiu assignat.

Lletra tipogràfica

Mostra el nom del tipus de lletra actual i us permet triar un tipus de lletra diferent.

Subconjunt

Si heu seleccionat un tipus de lletra sense símbols en el quadre de llista Tipus de lletra, podeu seleccionar un subconjunt Unicode per col·locar-hi el vostre símbol nou o modificat. Quan se selecciona un subconjunt, tots els símbols que pertanyen a aquest subconjunt del símbol actual es mostren a la llista de símbols que hi ha més amunt.

Estil

Es mostra la tipografia actual. Podeu canviar la tipografia seleccionant-ne una en el quadre de llista.

Afegeix

Feu clic a aquest botó per afegir el símbol que es mostra a la finestra de previsualització de la dreta al conjunt de símbols actual. Aquest símbol es desarà amb el nom que es mostri en el quadre de llista Símbol. Per poder utilitzar aquest botó abans heu d'indicar un nom a Símbol o a Conjunt de símbols. No podeu repetir noms.

Modifica

Feu clic en aquest botó per reemplaçar el nom del símbol que es mostra a la finestra de previsualització de l'esquerra (el nom antic es mostra en el quadre de llista Símbol antic) amb el nom nou que heu introduït en el quadre de llista Símbols.

Moure un símbol cap a un altre conjunt de símbols

tip

Per exemple, per transferir l'ALFA gran del conjunt "Grec" al conjunt "Especial", seleccioneu el conjunt antic (Grec) i a continuació el símbol ALFA mitjançant els dos quadres de llista de la part superior del diàleg. El símbol apareixerà a la finestra de previsualització de l'esquerra. Seleccioneu el conjunt "Especial" en el quadre de llista Conjunt de símbols, feu clic a Modifica i finalment a D'acord. Ara, el símbol ALFA només estarà disponible en el conjunt de símbols "Especial".


Suprimeix

Feu-hi clic per suprimir el símbol que es mostra a la finestra de previsualització de l'esquerra del conjunt de símbols actual. No es demanarà confirmació. En suprimir el darrer símbol, també se suprimirà el conjunt de símbols.

note

També podeu fer clic a Cancel·la en qualsevol moment per a tancar el diàleg sense desar els canvis.


Ens cal la vostra ajuda!