Espaiat

Utilitzeu aquest diàleg per a definir l'espaiat entre els elements d'una fórmula. L'espaiat s'indica com a percentatge relatiu a la mida base definida a Format ▸ Mida de la lletra.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Espaiat


Diàleg d'espaiament

Utilitzeu el botó Categoria per indicar l'element de la fórmula per al qual voleu definir l'espaiat. L'aparença del diàleg variarà segons la categoria que seleccioneu. La finestra de previsualització us mostrarà les modificacions d'espaiat que realitzeu en els quadres respectius.

Categoria

Aquest botó us permet seleccionar la categoria per a la qual voleu canviar l'espaiat.

Espaiat

Defineix l'espaiat entre variables i operadors, l'espaiat entre signes d'arrel i radicals i l'interlineat.

Espaiat

Defineix l'espaiat entre les variables i els operadors.

Interlineat

Defineix l'interlineat.

Espaiat de l'arrel

Defineix l'espaiat entre el signe d'arrel i els radicals.

Índexs

Defineix l'espaiat per als superíndexs i els subíndexs.

Superíndex

Defineix l'espaiat per als superíndexs.

Subíndex

Defineix l'espaiat per als subíndexs.

Fraccions

Defineix l'espaiat entre la barra de fracció i el numerador o el denominador.

Numerador

Defineix l'espaiat entre la barra de fracció i el numerador.

Denominador

Defineix l'espaiat entre la barra de fracció i el denominador.

Barres de fracció

Defineix la longitud de l'excés i el pes de la línia a la barra de fracció.

Longitud de l'excés

Defineix la longitud de l'excés per a la barra de fracció.

Pes

Defineix el pes de la barra de fracció.

Límits

Defineix l'espaiat entre el símbol de suma i les condicions de límit.

Límit superior

Defineix l'espaiat entre el símbol de suma i el límit superior.

Límit inferior

Defineix l'espaiat entre el símbol de suma i el límit inferior.

Claudàtors

Defineix l'espaiat entre els claudàtors i el seu contingut.

Mida de l'excés (esquerra/dreta)

Defineix la distància vertical entre el límit superior dels continguts i el límit superior dels claudàtors.

Espaiat

Defineix la distància horitzontal entre els continguts i el límit superior dels claudàtors.

Dimensiona tots els claudàtors

Dimensiona els claudàtors de tota mena. Si introduïu ( a over b) a la finestra d'ordres, els claudàtors englobaran tota l'alçada de l'argument. Normalment, podeu aconseguir aquest efecte escrivint left ( a over b right ).

Mida de l'excés

Ajusta el percentatge per a la mida de l'excés. Amb un percentatge del 0%, els claudàtors englobaran l'argument a la mateixa alçada, mentre que com més alt sigui el valor que introduïu, la separació vertical entre el contingut dels claudàtors i la vora exterior d'aquests es farà més àmplia. Només podeu utilitzar aquest camp en combinació amb Dimensiona tots els claudàtors.

Matrius

Defineix l'espaiat relatiu per als elements d'una matriu.

Interlineat

Defineix l'espaiat entre els elements d'una matriu en una fila.

Espaiat de la columna

Defineix l'espaiat entre els elements d'una matriu en una columna.

Símbols

Defineix l'espaiat dels símbols en relació amb les variables.

Alçada primària

Defineix l'alçada dels símbols en relació amb la línia de base.

Espaiat mínim

Defineix la distància mínima entre un símbol i una variable.

Operadors

Defineix l'espaiat entre operadors i variables o nombres.

Mida de l'excés

Defineix l'alçada des de la variable fins al límit superior de l'operador.

Espaiat

Defineix la distància horitzontal entre els operadors i les variables.

Vores

Afegeix una vora a una fórmula. Aquesta opció és especialment útil si voleu integrar la fórmula en un fitxer de text del LibreOffice Writer. Quan definiu els paràmetres de la vora, assegureu-vos de no utilitzar la mida 0, ja que es produirien problemes de visualització per al text del voltant del punt d'inserció.

Esquerra

La vora esquerra es col·loca entre la fórmula i el fons.

Dreta

La vora dreta es col·loca entre la fórmula i el fons.

Superior

La vora superior es col·loca entre la fórmula i el fons.

Inferior

La vora inferior es col·loca entre la fórmula i el fons.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Per defecte

Desa els canvis realitzats com a valors per defecte per a les fórmules noves. Abans de desar els canvis es mostrarà un missatge de seguretat.

Diàleg predeterminat de desament

Ens cal la vostra ajuda!