Lletres tipogràfiques

Utilitzeu aquest diàleg per seleccionar el tipus de lletra per a la categoria respectiva en el diàleg Tipus de lletra.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Lletres tipogràfiques ▸ Modifica


Lletra tipogràfica

Seleccioneu una lletra tipogràfica de la llista.

Exemple

Es mostra una previsualització de la lletra tipogràfica seleccionada amb els seus atributs.

Atributs

Podeu assignar atributs addicionals a la lletra tipogràfica seleccionada.

Negreta

Activeu aquesta casella de selecció per a assignar l'atribut de negreta a la lletra tipogràfica.

Cursiva

Activeu aquesta casella de selecció per a assignar l'atribut de cursiva a la lletra tipogràfica.

Ens cal la vostra ajuda!