Lletres tipogràfiques

Utilitzeu aquest diàleg per seleccionar el tipus de lletra per a la categoria respectiva en el diàleg Tipus de lletra.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Tipus de lletra ▸ Modifica


Lletra tipogràfica

Seleccioneu un tipus de lletra de la llista.

Exemple

Es mostra una previsualització del tipus de lletra seleccionat amb els seus atributs.

Atributs

Podeu assignar atributs addicionals al tipus de lletra seleccionat.

Negreta

Activeu aquesta casella de selecció per a assignar l'atribut de negreta al tipus de lletra.

Cursiva

Activeu aquesta casella de selecció per a assignar l'atribut de cursiva al tipus de lletra.

Ens cal la vostra ajuda!