Altres símbols

Mostra símbols matemàtics diversos.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Altres

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Altres en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


Símbols en detall

Icona Parcial

Parcial

Insereix el símbol per a una diferenciació parcial. Ordre per a la finestra d'ordres: partial.

Icona Infinit

Infinit

Insereix el símbol d'infinit. Ordre per a la finestra d'ordres: infinity o infty.

Icona Nabla

Nabla

Insereix el símbol per a un operador de vector nabla. Ordre per a la finestra d'ordres: nabla.

Icona Existeix

Existeix

Insereix el símbol per a un quantificador existencial. Ordre per a la finestra d'ordres: exists.

Icona No existeix

No existeix

Insereix el símbol per a un quantificador existencial. Ordre per a la finestra d'ordres: notexists.

For all Icon

Per a tots

Insereix el símbol per a un quantificador universal "per a tots". Ordre per a la finestra d'ordres: forall.

h Bar Icon

h barrada

Insereix el símbol per a la constant d'h barrada. Ordre per a la finestra d'ordres: hbar.

Lambda Bar Icon

Lambda barrada

Insereix el símbol per a una lambda barrada. Ordre per a la finestra d'ordres: lambdabar.

Real Part Icon

Part real

Insereix el símbol per a la part real d'un nombre complex. Ordre per a la finestra d'ordres: re.

Icona Part imaginària

Part imaginària

Insereix el símbol per a la part imaginària d'un nombre complex. Ordre per a la finestra d'ordres: im.

Weierstrass p Icon

p de Weierstraß

Aquesta icona insereix un símbol per a la funció p de Weierstraß. Ordre per a la finestra d'ordres: wp.

Icona de fletxa a l'esquerra

Fletxa esquerra

Aquesta icona insereix una fletxa esquerra. Ordre per a la finestra d'ordres: leftarrow.

Icona de fletxa a la dreta

Fletxa dreta

Aquesta icona insereix una fletxa dreta. Ordre per a la finestra d'ordres: rightarrow.

Icona de fletxa amunt

Fletxa amunt

Aquesta icona insereix una fletxa amunt. Ordre per a la finestra d'ordres: uparrow.

Icona de fletxa avall

Fletxa avall

Aquesta icona insereix una fletxa cap avall. Ordre per a la finestra d'ordres: downarrow.

Ellipsis Icon

El·lipsi

Aquesta icona insereix una el·lipsi (tres punts baixos horitzontals). Ordre per a la finestra d'ordres: dotslow

Math-axis Ellipsis Icon

El·lipsi d'eix matemàtic

Aquesta icona insereix una el·lipsi d'eix (tres punts horitzontals centrats verticalment). Ordre per a la finestra d'ordres: dotsaxis

Vertical Ellipsis Icon

El·lipsi vertical

Aquesta icona insereix una el·lipsi vertical (tres punts verticals). Ordre per a la finestra d'ordres: dotsvert

Upward Diagonal Ellipsis Icon

El·lipsi diagonal cap amunt

Aquesta icona insereix una el·lipsi diagonal cap amunt (tres punts en diagonal de baix a l'esquerra cap a dalt a la dreta). Ordre per a la finestra d'ordres: dotsup o dotsdiag

Downward Diagonal Ellipsis Icon

El·lipsi diagonal cap avall

Aquesta icona insereix una el·lipsi diagonal cap avall (tres punts en diagonal des de dalt a l'esquerra fins a baix a la dreta). Ordre per a la finestra d'ordres: dotsdown

Podeu introduir una èpsilon inversa escrivint backepsilon a la finestra d'ordres.

Per a inserir un espai reservat en una fórmula, escriviu <?> a la finestra d'ordres.

Ens cal la vostra ajuda!