Atributs

Ordres introduïdes

Símbol de la subfinestra Elements

Significat

acute

Icon

Accent agut damunt d'un caràcter

bar

Icon

Línia horitzontal damunt d'un caràcter

bold

Icon

Negreta

breve

Icon

Arc obert damunt d'un caràcter

check

Icon

Circumflex invers

circle

Icon

Cercle damunt d'un caràcter

color

L'ordre color canvia el color dels caràcters. Introduïu en primer lloc color a la finestra d'ordres i, a continuació, el nom del color (black, white, cyan, magenta, red, blue, green o yellow per als colors negre, blanc, cian, magenta, vermell, blau, verd o groc, respectivament). Finalment, introduïu els caràcters que vulgueu canviar.

dddot

Icon

Punt triple damunt d'un caràcter

ddot

Icon

Punt doble damunt d'un caràcter

dot

Icon

Punt damunt d'un caràcter

grave

Icona

Accent greu damunt d'un caràcter

hat

Icon

Circumflex damunt d'un caràcter

ital

Icon

Cursiva

nbold

Treu l'atribut de negreta

nitalic

Treu l'atribut de cursiva

overline

Icon

Línia horitzontal damunt d'un caràcter

overstrike

Icon

Línia a través d'un caràcter

phantom

Icon

Caràcter transparent

tilde

Icon

Titlla damunt d'un caràcter

underline

Icon

Línia horitzontal sota d'un caràcter

vec

Icon

Fletxa vectorial damunt d'un caràcter

widehat

Icon

Circumflex gran, s'ajusta a la mida del caràcter

widetilde

Icon

Titlla gran, s'ajusta a la mida del caràcter

widevec

Icon

Fletxa vectorial llarga, s'ajusta a la mida del caràcter


Ens cal la vostra ajuda!