Operadors unaris i binaris

Ordres introduïdes

Símbol de la subfinestra Elements

Significat

-

Icona

Resta

-

Icona

Signe −

-+

Icona

Menys/Més

/

Icona

Divisió

*

Icona

Multiplicació

+

Icona

Suma

+

Icona

Signe +

+-

Icona

Més/Menys

and o &

Icona

Operació amb booleà AND

boper

No symbol.

Operador binari. El segueix un símbol definit per l'usuari, que s'utilitza com a operador binari.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Operador unari. El segueix un símbol definit per l'usuari, que s'utilitza com a operador unari.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icona

Multiplicació amb símbol de multiplicació petit

circ

Icona

Símbols concatenats

div

Icona

Divisió

neg

Icona

Booleà NOT

odivide

Sense símbol.

Barra inclinada / encerclada

odot

Sense símbol.

Símbol de multiplicació petit encerclat

ominus

Sense símbol.

Símbol de resta encerclat

oplus

Sense símbol.

Símbol de suma encerclat

or o |

Icona

Operació amb el booleà OR

otimes

Sense símbol.

Símbol de multiplicació encerclat

over

Icona

Divisió/Fracció

times

Icona

Multiplicació

widebslash

Sense símbol.

Barra inversa \ entre dos caràcters, dels quals el de la dreta és el superíndex i el de l'esquerra el subíndex.

wideslash

Sense símbol.

Barra inclinada / entre dos caràcters, dels quals el de l'esquerra és el superíndex i el de la dreta és el subíndex.


Operadors unaris i binaris

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Ens cal la vostra ajuda!