Operacions amb conjunts

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual de la finestra d'ordres i trieu Operacions amb conjunts

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Operacions amb conjunts en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


Després de seleccionar l'element d'Operacions amb conjunts de la subfinestra Elements es mostraran icones rellevants a la part inferior d'aquesta subfinestra. Feu clic a un símbol per incorporar l'operador a la fórmula que estigueu editant a la finestra d'ordres.

Operacions amb conjunts en detall:

is included in Icon

Inclòs a

Utilitzeu la icona per inserir l'operador de conjunts inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir in directament a la finestra d'ordres.

is not included in Icon

No inclòs a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no inclòs a amb dos espais reservats. També podeu introduir notin a la finestra d'ordres.

includes Icon

Inclou

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts inclou amb dos espais reservats. També podeu introduir owns o ni directament a la finestra d'ordres.

empty set Icon

Conjunt buit

Utilitzeu aquesta icona per inserir un conjunt buit. També podeu escriure emptyset a la finestra d'ordres per inserir un conjunt buit en el document.

Intersection Icon

Intersecció

Utilitzeu aquesta icona per inserir dos espais reservats amb l'operador de conjunts intersecció de conjunts. També podeu introduir intersection a la finestra d'ordres.

Union Icon

Unió

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts unió amb dos espais reservats. També podeu introduir union directament a la finestra d'ordres.

Difference Icon

Diferència

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts diferència. També podeu introduir setminus o bslash a la finestra d'ordres.

Quotient set Icon

Conjunt quocient

Utilitzeu aquesta icona per a inserir una barra inclinada per a la creació d'un conjunt quocient amb dos espais reservats. Escriviu slash a la finestra d'ordres per a obtenir el mateix resultat.

aleph Icon

Àlef

Utilitzeu aquesta icona per inserir un nombre cardinal. Podeu aconseguir el mateix resultat introduint aleph a la finestra d'ordres.

Subset Icon

Subconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts subconjunt. També podeu introduir subset directament a la finestra d'ordres.

Subset or equal to Icon

Subconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per a inserir l'operador de conjunts subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir subseteq a la finestra d'ordres.

Superset Icon

Superconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir supset a la finestra d'ordres.

Superset or equal to Icon

Superconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts superconjunt o igual a amb dos espais reservats. De manera alternativa, podeu introduir supseteq a la finestra d'ordres.

not subset Icon

No subconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt amb dos espais reservats. També podeu introduir nsubset a la finestra d'ordres.

not subset or equal to Icon

No subconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no subconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu introduir nsubseteq a la finestra d'ordres.

not superset Icon

No superconjunt

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt amb dos espais reservats. També podeu escriure nsupset a la finestra d'ordres.

not superset or equal to Icon

No superconjunt o igual a

Utilitzeu aquesta icona per inserir l'operador de conjunts no superconjunt o igual a amb dos espais reservats. També podeu escriure nsupseteq a la finestra d'ordres.

Set of natural numbers Icon

Conjunt dels nombres naturals

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres naturals. També podeu escriure setn a la finestra d'ordres.

Set of whole numbers Icon

Conjunt dels nombres enters

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres enters. També podeu escriure setz a la finestra d'ordres.

Set of rational numbers Icon

Conjunt dels nombres racionals

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres racionals. També podeu escriure setq directament a la finestra d'ordres.

Set of real numbers Icon

Conjunt dels nombres reals

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres reals. També podeu introduir setr a la finestra d'ordres.

Set of complex numbers Icon

Conjunt dels nombres complexos

Utilitzeu aquesta icona per inserir un caràcter per al conjunt dels nombres complexos. També podeu introduir setc a la finestra d'ordres.

Icona d'avís

Assegureu-vos de deixar espais (separacions) entre els valors i les ordres quan les introduïu manualment a la finestra d'ordres per garantir que l'estructura sigui correcta.


Ens cal la vostra ajuda!