Formats

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Formats

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Formats en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista de totes les opcions de formatació disponibles al LibreOffice Math. La icona que hi ha al costat de cada opció de formatació indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (menú Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Icona de nota

La lletra «a» fa referència a l'espai reservat de la fórmula al qual voleu aplicar la formatació que escaigui. Podeu substituir aquest caràcter per qualsevol altre.


Opcions de formatació

Superscript left Icon

Superíndex a l'esquerra

Insereix un superíndex a l'esquerra d'un espai reservat. També podeu escriure lsup{} a la finestra d'ordres.

Superscript top Icon

Superíndex a sobre

Insereix un superíndex directament a sobre d'un espai reservat. També podeu escriure csup a la finestra d'ordres.

Superscript right Icon

Superíndex a la dreta

Insereix un superíndex a la dreta d'un espai reservat. També podeu escriure ^{} directament a la finestra d'ordres, o bé utilitzar rsup o sup.

Vertical stack (2 elements) Icon

Pila vertical (2 elements)

Insereix una pila vertical (binomi) amb dos espais reservats. També podeu escriure binom directament a la finestra d'ordres.

New line Icon

Línia nova

Insereix una línia nova en el document. També podeu escriure newline directament a la finestra d'ordres.

Subscript left Icon

Subíndex a l'esquerra

Insereix un subíndex a l'esquerra d'un espai reservat. També podeu escriure lsub{} a la finestra d'ordres.

Subscript bottom Icon

Subíndex a sota

Insereix un subíndex directament a sota d'un espai reservat. També podeu escriure csub a la finestra d'ordres.

Subscript right Icon

Subíndex a la dreta

Insereix un subíndex a la dreta d'un espai reservat. També podeu escriure _{} a la finestra d'ordres, i podeu substituir la ratlla baixa del subíndex per rsub o sub.

Vertical stack (3 elements) Icon

Pila vertical (3 elements)

Insereix una pila vertical amb tres espais reservats. També podeu escriure stack {##} a la finestra d'ordres.

Small gap Icon

Separació petita

Insereix una separació petita entre un espai reservat i l'element següent. També podeu escriure ` directament a la finestra d'ordres. L'ordre s'ha de situar a l'esquerra o a la dreta d'un símbol, una variable, un nombre o una ordre completa.

Align left Icon

Alineació a l'esquerra

Aquesta icona assigna alineació a l'esquerra per a "a" i insereix un espai reservat. Podeu escriure alignl directament a la finestra d'ordres.

Align to horizontal center Icon

Alineació al centre horitzontal

Assigna alineació central horitzontal a "a" i insereix un espai reservat. També podeu escriure alignc directament a la finestra d'ordres.

Align right Icon

Alineació a la dreta

Insereix l'ordre per alinear a la dreta, i també un espai reservat. També podeu escriure alignr a la finestra d'ordres.

Matrix stack Icon

Matriu

Aquesta icona insereix una matriu amb quatre espais reservats. També podeu escriure matrix{####} directament a la finestra d'ordres. La posició d'un element dins d'aquest diagrama queda indicada per dues coordenades; la primera especifica el número de línia, i la segona el número de columna. Podeu estendre aquesta matriu en qualsevol direcció afegint caràcters a la finestra d'ordres.

Gap Icon

Separació

Aquesta icona insereix una separació o espai entre espais reservats. També podeu escriure ~ directament a la finestra d'ordres. L'ordre ha d'aparèixer a l'esquerra o a la dreta d'un símbol, una variable, un nombre o una ordre completa.

A l'hora d'alinear, les ordres alignl, alignc i alignr són especialment efectives si esteu

Quan utilitzeu instruccions d'alineació, tingueu en compte que

Alineació amb l'ordre "matrix"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Alineació a l'esquerra

Si una línia o una expressió comencen amb text, aquest text s'alinearà a l'esquerra per defecte. Podeu canviar aquesta alineació amb qualsevol de les ordres align. Per exemple, si escriviu stack{a+b-c*d#alignr "text"}, la paraula "text" s'alinearà a la dreta. Tingueu en compte que sempre cal escriure el text entre cometes.

Podeu alinear a l'esquerra les fórmules centrades de manera estàndard sense utilitzar el menú Format ▸ Alinea. Per a fer-ho, deixeu una cadena de caràcter buida (és a dir, escriviu cometes d'obertura i tancament sense text a l'interior: "") abans de la secció de la fórmula que vulgueu alinear. Per exemple, si escriviu "" a+b newline "" c+d les dues equacions s'alinearan a l'esquerra, en lloc de centrar-se.

Icona d'avís

Quan escriviu informació a la finestra d'ordres, tingueu en compte que alguns formats requereixen espais perquè l'estructura sigui correcta, sobretot si introduïu valors (per exemple, a lsup{3}) en lloc d'espais reservats.


Feu clic a Claudàtors i agrupament per a obtenir més informació sobre la formatació al LibreOffice Math.

Informació útil sobre els índexs i exponents i el redimensionament que us ajudarà a organitzar el vostre document de manera òptima.

Ens cal la vostra ajuda!