Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Atributs

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Atributs en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista de tots els atributs disponibles al LibreOffice Math. El símbol que hi ha al costat de cada atribut indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Icona de nota

La lletra "a" de la icona utilitzada a les descripcions de les funcions d'atribut següents equival a l'espai reservat que vulgueu assignar a l'atribut corresponent. Podeu substituir aquest caràcter per qualsevol altre caràcter que vulgueu.


Funcions d'atribut

Agut accent Icona

Accent agut

Insereix un espai reservat amb un accent agut (obert). També podeu escriure acute <?> a la finestra d'ordres.

Grave accent Icona

Accent greu

Insereix un espai reservat amb un accent greu (tancat). També podeu escriure grave <?> a la finestra d'ordres.

Icona Circumflex inversa

Circumflex invers

Insereix un espai reservat amb un circumflex invers ("marca de selecció") damunt. També podeu escriure check <?> a la finestra d'ordres.

Breve Icona

Breu

Insereix un espai reservat amb un accent breu. També podeu escriure breve <?> a la finestra d'ordres.

Circle Icona

Cercle

Insereix un espai reservat amb un cercle damunt. També podeu escriure circle <?> a la finestra d'ordres.

Vector arrow Icon

Fletxa vectorial

Insereix un espai reservat amb una fletxa vectorial. També podeu escriure vec <?> a la finestra d'ordres.

Harpoon Icona

Harpoon fletxa

Insert a placeholder with a harpoon arrow. You can also type harpoon <?> in the Commands window.

Tilde Icona

Titlla

Insereix un espai reservat amb una titlla. També podeu escriure tilde <?> a la finestra d'ordres.

Circumflex Icona

Circumflex

Insereix un espai reservat amb un circumflex («hat»). També podeu escriure hat <?> directament a la finestra d'ordres.

Line above (bar) Icon

Línia superior (barra)

Insereix una línia ("barra") damunt d'un espai reservat. També podeu escriure bar <?> a la finestra d'ordres.

Icona Punt

Punt

Insereix un espai reservat amb un punt damunt. També podeu escriure dot <?> a la finestra d'ordres.

de fletxa de vector ample Icona

Fletxa vectorial llarga

Insereix una fletxa vectorial llarga amb un espai reservat. També podeu escriure widevec a la finestra d'ordres.

Icona Fletxa amb arpó ampla

Fletxa amb arpó ampla

Inserts a wide harpoon arrow with a placeholder. You can also type wideharpoon in the Commands window.

Wide tilde Icon

Titlla gran

Insereix una titlla gran amb un espai reservat. També podeu escriure widetilde directament a la finestra d'ordres.

Wide circumflex Icon

Circumflex gran

Insereix un circumflex gran ("barret") amb un espai reservat. També podeu escriure widehat a la finestra d'ordres.

Double dot Icon

Punt doble

Insereix un espai reservat amb dos punts damunt. També podeu escriure ddot <?> directament a la finestra d'ordres.

Line over Icon

Línia a sobre

Insereix una línia sobre l'espai reservat. També poeu escriure overline <?> directament a la finestra d'ordres. La longitud de la línia s'ajusta automàticament.

Line below Icon

Línia a sota

Insereix una línia a sota d'un espai reservat. També podeu escriure underline <?> a la finestra d'ordres.

Line through (overstrike) Icon

Línia a través (superposició)

Insereix un espai reservat amb una línia (o superposició) a través. També podeu escriure overstrike <?> a la finestra d'ordres.

Triple dot Icon

Punt triple

Insereix tres punts damunt d'un espai reservat. També podeu escriure dddot <?> a la finestra d'ordres.

Icona Transparent

Transparent

Insereix un espai reservat per a un caràcter transparent. Aquest caràcter ocupa l'espai d'"a", però no mostra la lletra. També podeu escriure phantom <?> a la finestra d'ordres.

Icona

Lletra negreta

Insereix un espai reservat formatat amb negreta. També podeu escriure bold <?> a la finestra d'ordres.

Icon

Lletra cursiva

Insereix un espai reservat formatat amb cursiva. També podeu escriure ital <?> o italic <?> a la finestra d'ordres.

Icon

Canvia la mida

Insereix una ordre per modificar la mida del tipus de lletra amb dos espais reservats. El primer espai reservat fa referència a la mida del tipus de lletra (per exemple, 12) i el segon espai reservat conté el text. Perquè l'estructura sigui correcta, inseriu un espai entre els valors. També podeu introduir size <?> <?> directament a la finestra d'ordres.

Icona

Canvia el tipus de lletra

Insereix una ordre per a canviar el tipus de lletra amb dos espais reservats. Reemplaceu el primer espai reservat amb el nom d'un dels tipus de lletra personalitzats: Serif, Sans o Amplada fixa. Reemplaceu el segon espai reservat amb el text. També podeu escriure font <?> <?> directament a la finestra d'ordres.

Utilitzeu l'ordre color per a canviar el color d'una fórmula. Escriviu color, a continuació el nom del color (els colors disponibles són el blanc, el negre, el cian, el magenta, el vermell, el blau, el verd i el groc, i tingueu en compte que cal escriure'ls en anglès: white, black, cyan, magenta, red, blue, green i yellow, respectivament), i finalment la fórmula, el caràcter o la seqüència de caràcters. Així, si introduïu color green size 20 a obtindreu una lletra «a» de color verd i mida 20.

Les ordres nbold i nitalic suprimeixen la formatació respectiva en negreta o cursiva dels tipus de lletra per defecte per als components d'una fórmula. Per exemple, per treure la cursiva de la x a la fórmula 5 x + 3=28 escriviu nitalic davant de la x: 5 nitalic x + 3=28.

Icona de nota

Els atributs «acute», «bar», «breve», «check», «circle», «dot», «ddot», «dddot», «grave», «hat», «tilde» i «vec» són de mida fixa, per la qual cosa no se'n pot ajustar l'amplada ni l'alçada quan acompanyen un símbol llarg.


Per a aplicar canvis de mida podeu utilitzar les ordres size n, +n, -n, *n i /n , on n és un espai reservat. Aquest mètode resulta útil quan la mida base de la fórmula està subjecta a canvis. Les ordres size +n i size -n canvien la mida en punts, mentre que amb les ordres size *n i size /n en podreu canviar els percentatges. Així, amb l'ordre size *1.17 augmentareu la mida d'un caràcter exactament en un 17%.

Icona d'avís

Tingueu en compte que algunes entrades necessiten espais perquè l'estructura sigui correcta, sobretot en cas que especifiqueu atributs amb valors fixos en lloc d'espais reservats.


Vegeu Claudàtors i agrupament per a obtenir més informació quant a la formatació al LibreOffice Calc.

La informació relativa als atributs, els índexs i exponents i el redimensionament us pot ajudar a estructurar els vostres documents de manera més eficient.

Ens cal la vostra ajuda!