Funcions

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual a la finestra d'ordres i trieu Funcions

Trieu Visualitza ▸ Elements; aleshores seleccioneu Funcions en el quadre de llista de la subfinestra Elements.


A continuació es mostra una llista amb tots els operadors que apareixen a la subfinestra Elements. La icona que hi ha al costat de cada funció indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (menú Visualitza ▸ Elements), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Llista de funcions

Natural Exponential Icon

Funció exponencial natural

Insereix una funció exponencial natural. També podeu escriure func e^ directament a la finestra d'ordres.

Natural Logarithm Icon

Logaritme natural

Insereix un logaritme natural (de base e) amb un espai reservat. També podeu escriure ln() a la finestra d'ordres.

Exponential Icon

Funció exponencial

Insereix una funció exponencial amb un espai reservat. També podeu escriure exp() a la finestra d'ordres.

Logarithm Icon

Logaritme

Insereix un logaritme (de base 10) amb un espai reservat. També podeu escriure log() a la finestra d'ordres.

Power Icon

Potència

Insereix x elevada a la potència y. També podeu escriure ^{} a la finestra d'ordres. Podeu reemplaçar el caràcter ^ per rsup o sup.

Sine Icon

Sinus

Insereix una funció sinus amb un espai reservat. També podeu escriure sin() a la finestra d'ordres.

Cosine Icon

Cosinus

Insereix una funció cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure cos() a la finestra d'ordres.

Tangent Icon

Tangent

Insereix una funció tangent amb un espai reservat. També podeu escriure tan) a la finestra d'ordres.

Cotangent Icon

Cotangent

Insereix un símbol de cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure cot() a la finestra d'ordres.

Hyperbolic Sine Icon

Sinus hiperbòlic

Insereix un sinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure sinh() a la finestra d'ordres.

Square Root Icon

Arrel quadrada

Insereix un símbol d'arrel quadrada amb un espai reservat. També podeu escriure sqrt() a la finestra d'ordres.

Hyperbolic Cosine Icon

Cosinus hiperbòlic

Insereix un símbol de cosinus hiperbòlic amb un espai reservat. També podeu escriure cosh() a la finestra d'ordres.

Hyperbolic Tangent Icon

Tangent hiperbòlica

Insereix un símbol de tangent hiperbòlica amb un espai reservat. També podeu escriure tanh() a la finestra d'ordres.

Hyperbolic Cotangent Icon

Cotangent hiperbòlica

Insereix un símbol de cotangent hiperbòlica amb un espai reservat. Podeu escriure coth() directament a la finestra d'ordres.

nth Root Icon

Arrel enèsima

Insereix una funció arrel enèsima amb dos espais reservats. També podeu escriure nroot n x a la finestra d'ordres.

Arc Sine Icon

Arc sinus

Insereix una funció arc sinus amb un espai reservat. També podeu escriure arcsin() a la finestra d'ordres.

Arc Cosine Icon

Arc cosinus

Insereix un símbol d'arc cosinus amb un espai reservat. També podeu escriure arccos() a la finestra d'ordres.

Arc Tangent Icon

Arc tangent

Insereix una funció arc tangent amb un espai reservat. També podeu escriure arctan() a la finestra d'ordres.

Arc Cotangent Icon

Arc cotangent

Insereix una funció arc cotangent amb un espai reservat. També podeu escriure arccot() directament a la finestra d'ordres.

Absolute Value Icon

Valor absolut

Insereix un signe de valor absolut amb un espai reservat. També podeu escriure abs() a la finestra d'ordres.

Area Hyperbolic Sine Icon

Arc sinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc sinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arsinh() a la finestra d'ordres.

Area Hyperbolic Cosine Icon

Arc cosinus hiperbòlic de l'àrea

Insereix una funció arc cosinus hiperbòlic de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcosh() a la finestra d'ordres.

Area Hyperbolic Tangent Icon

Arc tangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc tangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure artanh() a la finestra d'ordres.

Area Hyperbolic Cotangent Icon

Arc cotangent hiperbòlica de l'àrea

Insereix una funció arc cotangent hiperbòlica de l'àrea amb un espai reservat. També podeu escriure arcoth() a la finestra d'ordres.

Factorial Icon

Factorial

Insereix el signe de factorial amb un espai reservat. També podeu escriure fact directament a la finestra d'ordres.

Icona de consell

També podeu assignar un índex o un exponent a una funció. Per exemple, si escriviu sin^2x, obtindreu la funció «sinus elevat a 2x».


Icona d'avís

Si escriviu funcions manualment a la finestra d'ordres, tingueu en compte que algunes funcions requereixen espais (per exemple, abs 5=5 ; abs -3=3).


Ens cal la vostra ajuda!