Elements

Llista d'operadors, funcions, símbols i opcions de format que es poden inserir a la fórmula.

Aquests exemples us mostren les operacions disponibles.

La finestra Selecció es divideix en dues parts. Si feu clic a un símbol de la part superior de la finestra es mostraran els seus símbols associats a la part inferior.

Podeu accedir a les mateixes funcions dels submenús a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza ▸ Elements


Operadors unaris i binaris

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Relacions

Podeu triar entre diverses relacions per estructurar la vostra fórmula al LibreOffice Math. Les funcions de relació es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. La llista també és al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les relacions que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual es poden escriure manualment a la finestra d'ordres.

Operacions amb conjunts

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funcions

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operadors

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Claudàtors

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Formats

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Altres símbols

Mostra símbols matemàtics diversos.

Exemples del LibreOffice Math

A continuació us oferim una llista d'exemples de fórmules del LibreOffice Math.

Taules de referència per a les fórmules

Aquesta secció de referència conté llistes dels operadors, les funcions, els símbols i les característiques de formatació disponibles al LibreOffice Math. Podeu inserir moltes d'aquestes ordres mitjançant les icones de la finestra Elements, o bé a través del menú contextual de la finestra Ordres.

Ens cal la vostra ajuda!