Elements

Llista d'operadors, funcions, símbols i opcions de format que es poden inserir a la fórmula.

Aquests exemples us mostren les operacions disponibles.

La finestra Selecció es divideix en dues parts. Si feu clic a un símbol de la part superior de la finestra es mostraran els seus símbols associats a la part inferior.

Podeu accedir a les mateixes funcions dels submenús a través del menú contextual de la finestra d'ordres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza ▸ Elements


Operadors unaris i binaris

Podeu triar diversos operadors unaris i binaris per generar una fórmula del LibreOffice Math. Un operador unari és aquell que actua sobre un espai reservat, mentre que un de binari fa referència als operadors que connecten dos espais reservats. La part inferior de la subfinestra Elements mostra els operadors individuals. El menú contextual de la finestra d'ordres també conté una llista d'aquests operadors, així com d'altres d'addicionals. Si necessiteu un operador que no estigui inclòs a la subfinestra Elements, utilitzeu el menú contextual o introduïu-lo directament a la finestra d'ordres.

Relacions

Podeu triar entre diverses relacions per estructurar la vostra fórmula al LibreOffice Math. Les funcions de relació es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. La llista també és al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les relacions que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual es poden escriure manualment a la finestra d'ordres.

Operacions amb conjunts

Podeu assignar diferents operadors de conjunts als caràcters d'una fórmula del LibreOffice Math. Els operadors individuals es mostren a la secció inferior de la subfinestra Elements. Obriu el menú contextual de la finestra d'ordres per a visualitzar una llista idèntica de les funcions individuals. Els operadors que no siguin a la subfinestra Elements s'han d'escriure directament a la finestra d'ordres, on també podeu inserir altres parts d'una fórmula directament, encara que disposin d'un símbol propi.

Funcions

Trieu una funció a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes funcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres. Totes les funcions que no siguin a la subfinestra Elements s'han d'escriure manualment a la finestra d'ordres.

Operadors

Podeu triar entre diversos operadors per estructurar una fórmula del LibreOffice Math. Tots els operadors disponibles apareixen a la part inferior de la subfinestra Elements. També es llisten al menú contextual de la finestra d'ordres. Tots els operadors que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual s'han d'introduir manualment a la finestra d'ordres.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Claudàtors

Podeu triar entre diversos claudàtors per a estructurar la vostra fórmula al LibreOffice Math. Els tipus de claudàtors es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. La llista també és al menú contextual de la finestra d'ordres. Tots els claudàtors que no siguin a la subfinestra Elements ni al menú contextual es poden escriure manualment a la finestra d'ordres.

Formats

Podeu triar entre diverses opcions per formatar una fórmula del LibreOffice Math. Les opcions de format es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. Aquestes opcions també apareixen al menú contextual de la finestra d'ordres.

Altres símbols

Mostra símbols matemàtics diversos.

Exemples del LibreOffice Math

A continuació us oferim una llista d'exemples de fórmules del LibreOffice Math.

Taules de referència per a les fórmules

Aquesta secció de referència conté llistes dels operadors, les funcions, els símbols i les característiques de formatació disponibles al LibreOffice Math. Podeu inserir moltes d'aquestes ordres mitjançant les icones de la finestra Elements, o bé a través del menú contextual de la finestra Ordres.

Ens cal la vostra ajuda!