Error anterior

Mou el cursor a l'error anterior (cap a l'esquerra).

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Error anterior

Maj+F3


Ens cal la vostra ajuda!