Diapositiva

Aquest menú permet gestionar les diapositives i les ordres de navegació.

Diapositiva nova

Insereix una diapositiva després de la diapositiva seleccionada.

Propietats

Estableix l'orientació de la diapositiva marges de la diapositiva fons i altres opcions de disposició.

Ens cal la vostra ajuda!