Diapositiva

Aquest menú permet gestionar les diapositives i les ordres de navegació.

Diapositiva nova

Insereix una diapositiva després de la diapositiva seleccionada.

Duplica la diapositiva

Crea una còpia de la diapositiva seleccionada actualment.

Insert Slide from File

Podeu inserir diapositives d'una altra presentació a la presentació actual. També podeu copiar i enganxar diapositives entre presentacions.

Disposició

Obre un submenú amb disposicions de diapositiva.

Suprimeix la diapositiva

Suprimeix les diapositives seleccionades.

Desa la imatge de fons

Si la diapositiva té una imatge de fons, aquesta opció us permet desar el fitxer corresponent a la imatge.

Set Background Image

Obre un selector de fitxers per a triar la imatge que es definirà com a fons de la diapositiva actual.

Propietats de la diapositiva

Estableix l'orientació de la diapositiva marges de la diapositiva fons i altres opcions de disposició.

Canvia la diapositiva mestra

Mostra el diàleg Available Master Slidesdes on podeu seleccionar un esquema de disposició per a la diapositiva actual. Qualsevol objecte del disseny de diapositives s'insereix darrere dels objectes de la diapositiva actual.

Mestre nou

Creates a new Master Slide. This function is only available in Master View.

tip

To enter the Master View, go to View - Master Slide. To exit the Master View, go to View - Normal.


Suprimeix el mestre

Deletes the currently selected Master Slide. This function is only available in Master View

Master Background

This option allows to show or hide the background image defined in the master slide.

Master Objects

This option allows to show or hide objects defined in the master slide.

Master Elements

Displays a dialog box where the following elements from the master slide can be enabled or disabled:

Mostra la diapositiva

If a slide is hidden, this function makes it visible again.

Amaga la diapositiva

If a slide is visible, this function hides it.

Canvia el nom de la diapositiva

Opens a dialog box where a name can be set for the current slide.

Jump to Last Edited Slide

Navigates to the last edited slide in the document.

Move

Shows a list of move operations that can be applied to the current slide:

Navigate

Shows a list of functions that can be used to navigate through the slides:

Diapositiva de resum

Crea una diapositiva nova que conté una llista no ordenada formada a partir dels títols de les diapositives posteriors a la diapositiva seleccionada. La diapositiva de resum s'insereix abans de l'última.

Amplia la diapositiva

Crea una diapositiva nova a partir de tots els punts d'esquema de nivell superior (el text un nivell per sota del text de títol a la jerarquia de l'esquema) a la diapositiva seleccionada. El text de l'esquema esdevé el títol de la diapositiva nova. Els punts de l'esquema situats a sota del nivell superior a la diapositiva original s'apugen un nivell a la diapositiva nova.

Transició entre diapositives

Defineix l'efecte especial que es reprodueix quan es mostra una diapositiva durant la visualització d'una presentació de diapositives.

Ens cal la vostra ajuda!