Format

Conté ordres per a formatar la disposició i els continguts del document.

Text

Obre un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Espaiat

Obre un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Alinea

Obre un submenú des d'on podreu alinear text i objectes.

Llistes

Obre un submenú on podreu modificar l'estructura dels paràgrafs numerats i amb pics.

Neteja el format directe

Treu la formatació directa de la selecció.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Objecte i forma

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Àrea

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Text

Defineix la disposició i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Interaction

Determina el comportament de l'objecte seleccionat quan hi feu clic durant la visualització d'una presentació de diapositives.

Nom

Assigna un nom a l'objecte seleccionat per tal que el pugueu trobar ràpidament al Navegador.

Descripció

Assigna un títol i una descripció a l'objecte seleccionat. Ambdós són accessibles per a les eines d'accessibilitat, i també com a etiquetes alternatives quan exporteu el document.

Disseny de la diapositiva

Mostra el diàleg Available Master Slidesdes on podeu seleccionar un esquema de disposició per a la diapositiva actual. Qualsevol objecte del disseny de diapositives s'insereix darrere dels objectes de la diapositiva actual.

Disposició de la diapositiva

Obre un submenú amb disposicions de diapositives.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!