Format

Conté ordres per a formatar la disposició i els continguts del document.

Neteja el format directe

Removes direct formatting and formatting by character styles from the selection.

Caràcter

Modifica el tipus de lletra i la formatació de tipus de lletra dels caràcters seleccionats.

Paràgraf

Modifica el format del paràgraf actual, com ara el sagnat i l'alineació.

Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Canvia la caixa

Canvia les majúscules i minúscules dels caràcters de la selecció. Si el cursor es troba dins d'una paraula i no hi ha text seleccionat, el canvi s'aplica a tota la paraula.

Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Línia

Definiu les opcions de formatació per a la línia seleccionada.

Àrea

Defineix les propietats d'emplenament per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Text

Defineix la disposició i les propietats d'ancoratge per al text del dibuix o per a l'objecte de text seleccionat.

Disseny de la diapositiva

Mostra el diàleg Disseny de la diapositiva, on podeu seleccionar un esquema de disseny per a la diapositiva actual. Tots els objectes del disseny de la diapositiva s'insereixen darrere dels objectes de la diapositiva actual.

Disposició de la diapositiva

Opens a submenu with slide layouts.

Interaction

Determina el comportament de l'objecte seleccionat quan hi feu clic durant la visualització d'una presentació de diapositives.

Agrupa

Els grups mantenen units els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure o formatar com si es tractessin d'un sol objecte.

Ens cal la vostra ajuda!