Edita

Aquest menú conté ordres per a editar el contingut del document actual.

Desfés

Reverteix l'última ordre o entrada que heu introduït. Per a seleccionar l'ordre que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Desfés a la barra Estàndard.

Refés

Reverteix l'acció de l'última ordre Desfés. Per a seleccionar el pas Desfés que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Refés a la barra Estàndard.

Repeteix

Repeteix l'última ordre. Aquesta ordre està disponible al Writer i al Calc.

Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Copia

Copia la selecció al porta-retalls.

Enganxa

Insereix el contingut del porta-retalls a la ubicació del cursor i reemplaça el text o els objectes seleccionats.

Enganxament especial

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Cerca

Commuteu la visibilitat de la barra d'eines de Cerca per a cercar text o navegar per un document per element.

Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Cerca i reemplaça

Cerca o reemplaça text o formats al document actual.

Duplica

Crea una o diverses còpies d'un objecte seleccionat.

Punts

Activa o desactiva el mode Edita els punts.

Punts d'adhesió

Activa o desactiva el mode Edita els punts d'adhesió.

Enllaç

Obre un diàleg que us permet crear i editar enllaços.

Camps

Edita les propietats d'un camp inserit.

Suprimeix una diapositiva

Suprimeix la diapositiva o la pàgina actual.

Enllaços

Permet editar les propietats de cada enllaç que conté el document actual, com ara el camí del fitxer font. Aquesta ordre no està disponible si el document actual no conté cap enllaç cap a altres fitxers.

Objecte

Permet editar un objecte seleccionat al fitxer; cal que hàgiu inserit l'objecte mitjançant l'ordre Insereix - Objecte.

Ens cal la vostra ajuda!