Edita

Aquest menú conté ordres per a editar el contingut del document actual.

Desfés

Reverteix l'última ordre o entrada que heu introduït. Per a seleccionar l'ordre que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Desfés a la barra Estàndard.

Refés

Reverteix l'acció de l'última ordre Desfés. Per a seleccionar el pas Desfés que voleu revertir, feu clic a la fletxa situada al costat de la icona Refés a la barra Estàndard.

Repeteix

Repeteix l'última ordre. Aquesta ordre està disponible al Writer i al Calc.

Retalla

Suprimeix la selecció i la copia al porta-retalls.

Copia

Copia la selecció al porta-retalls.

Enganxa

Insereix el contingut del porta-retalls a la ubicació del cursor i reemplaça el text o els objectes seleccionats.

Enganxament especial

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Cerca

Commuteu la visibilitat de la barra d'eines de Cerca per a cercar text o navegar per un document per element.

Selecciona-ho tot

Selecciona tot el contingut del fitxer, del marc o de l'objecte de text actual.

Find & Replace

Finds or replaces text or formats in the current document.

Duplica

Crea una o diverses còpies d'un objecte seleccionat.

Punts

Activa o desactiva el mode Edita els punts.

Punts d'adhesió

Switches the Edit Gluepoints mode on and off.

Enllaç

Obre un diàleg que us permet crear i editar enllaços.

Camps

Edita les propietats d'un camp inserit.

Suprimeix una diapositiva

Suprimeix la diapositiva o la pàgina actual.

Enllaços

Podeu canviar o eliminar cada enllaç a fitxers externs en el document actual. També podeu actualitzar el contingut del fitxer actual a la versió desada més recentment del fitxer extern enllaçat. Aquesta ordre no s'aplica als enllaços i no està disponible si el document actual no conté enllaços a altres fitxers.

Objecte

Us permet editar un objecte OLE seleccionat que s'hagi inserit mitjançant el submenú Insereix ▸ Objecte OLE.

Ens cal la vostra ajuda!