Barra d'imatges

Utilitzeu la barra d'Imatges per configurar les opcions de color, de contrast i de brillantor per als objectes grĂ fics seleccionats.

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Filtre

Mode grĂ fic

Enumera els atributs de visualització per a l'objecte gràfic seleccionat. L'objecte gràfic incrustat o enllaçat del fitxer actual no canviarà, només canviarà la visualització de l'objecte.

Estils de cel·la

Mode grĂ fic

Color

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

Transparència

Indica la transparència de l'objecte gràfic. Es poden introduir valors des de 0% (totalment opac) a +100% (totalment transparent).

Icona

Transparència

Escapça

Permet escapçat la visualització d'una imatge inserida. Només s'escapça la visualització; no es modifica la imatge inserida. S'ha de seleccionar una imatge per habilitar l'escapçament.

A l'Impress i al Draw no es mostra cap diàleg si feu clic a la icona, però veieu vuit anses d'escapçament. Obriu el menú contextual d'una imatge seleccionada i trieu Escapça la imatge, si voleu utilitzar el diàleg per escapçar-la.

Arrossegueu una de les vuit anses d'escapçament per escapçar la imatge.

icona

Escapça

Ens cal la vostra ajuda!