Barra Esquema

En la vista Esquema, la barra Esquema conté les eines d'edició que s'utilitzen més freqüentment. Feu clic a la fletxa ubicada al costat d'una icona per a obrir una barra d'eines que conté més ordres.

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Mostra la formatació

Mostra o amaga la formatació de caràcter per als encapçalaments de les diapositives. Per a canviar la formatació dels caràcters d'un encapçalament, obriu la finestra Estils, feu doble clic en un estil i, a continuació, trieu Modifica.

Icona Mostra la formatació

Mostra la formatació

Blanc i negre

Mostra les diapositives només en blanc i negre.

Icona Blanc i negre

Blanc i negre

Show Only First Level

Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the Show All Levels icon.

Icon Show Only First Level

Show Only First Level

Show All Levels

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the Show Only First Level icon.

Icona Mostra tots els nivells

Mostra tots els nivells

Amaga els subpunts

Amaga els subencapçalaments d'un encapçalament seleccionat. Els subencapçalaments amagats s'indiquen amb una línia negra al davant de l'encapçalament. Per mostrar els encapçalaments de nivell inferior, feu clic a la icona Mostra els subpunts.

Icona Amaga els subpunts

Amaga els subpunts

Mostra els subpunts

Mostra els subencapçalaments amagats d'un encapçalament seleccionat. Per amagar els subencapçalaments d'un encapçalament seleccionat, feu clic a la icona Amaga els subpunts.

Icona Mostra els subpunts

Mostra els subpunts

Ens cal la vostra ajuda!