Insereix

Aquest menú conté les ordres que s'utilitzen per a inserir elements nous en el document, com ara gràfics, objectes, caràcters especials i altres fitxers.

Image

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Àudio or vídeo

Permet inserir un fitxer de vídeo o d'àudio en el document.

Diagrama

Insereix un diagrama.

Taula

Insereix una taula a la diapositiva o a la pàgina actual.

Multimèdia

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

OLE Object

Inserts an embedded or linked object into your document, including formulas, QR codes, and OLE objects.

Forma

Aquest submenú conte formes habituals, com ara línies, cercles, triangles i quadrats, o una forma de símbol com ara cares somrients, cors i flors, que es poden inserir en el document.

Punt o línia de captura

Insereix un punt de captura o una línia de captura (també coneguda com a guia) que podeu utilitzar per alinear objectes ràpidament en una diapositiva. Els punts de captura i les línies de captura no apareixen quan una diapositiva s'imprimeix o s'utilitza en una presentació.

Quadre de text

[text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found].

Comentari

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Marc flotant

Insereix un marc flotant al document actual. Els marcs flotants s'utilitzen als documents HTML per mostrar el contingut d'un altre fitxer.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Enllaç

Obre un diàleg que us permet crear i editar enllaços.

Caràcter especial

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obre un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Número de diapositiva

Afegeix el número de la diapositiva o de la pàgina.

Camps

Mostra una llista dels camps comuns que podeu inserir a la diapositiva.

Capçalera i peu de pàgina

Afegeix o canvia el text dels espais reservats que hi ha a la part superior i inferior de les diapositives i de les diapositives mestres.

Control del formulari

Aquest submenú conté controls de formes com ara quadres de text, quadres de verificació, botons d'opció i quadres de llistes, que es poden inserir en el document.

Ens cal la vostra ajuda!