Visualitza

Aquest menú conté ordres per a controlar la visualització en pantalla del document.

Normal

Canvia a la visualització normal, on podeu crear i editar les diapositives.

Esquema

Canvia a la visualització d'esquema, on podeu afegir, editar i reordenar diapositives, títols i encapçalaments.

Notes

Canvia a la visualització de les notes, on podeu afegir notes a les diapositives. Les notes queden amagades per al públic quan feu la presentació.

Prospecte

Canvia a la visualització de prospecte, on podeu dimensionar diverses diapositives perquè s'ajustin a una pàgina impresa.

Classificador de diapositives

Mostra versions en miniatura de les diapositives, així es poden reordenar fàcilment.

Diapositiva mestra

Canvia a la visualització de la diapositiva mestra, on podeu afegir elements que voleu que apareguin a totes les diapositives de la presentació que utilitzen la mateixa diapositiva mestra.

Notes mestres

Mostra les notes mestres, on podeu definir el format per defecte per a les notes.

Barres d'eines

Obre un submenú que permet mostrar barres d'eines i amagar-les. Les barres d'eines contenen icones i opcions que permeten accedir ràpidament a les ordres del LibreOffice.

Barra d'estat

Mostra o amaga la barra d'estat a la part superior de la finestra.

Regles

Mostra o amaga els regles a les vores superior i esquerra de l'àrea de treball.

Plafó de

Canvia el Pane on i off.

Graella

Permet definir les propietats de visualització d'una graella.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Línies d'ajuda per a moure objectes

Specifies whether to display guides when moving an object.

Color/escala de grisos

Mostra les diapositives en color, en escala de grisos o en blanc i negre.

Comentaris

Mostra o amaga les anotacions d'una presentació.

Fons de la diapositiva mestra

Canvieu la visibilitat del fons d'una diapositiva mestra que es farà servir com a fons de la diapositiva actual.

Objectes de la diapositiva mestra

Canvieu la visibilitat dels objectes d'una diapositiva mestra perquè apareguin a la diapositiva actual.

Elements mestres

Afegeix espais reservats per a capçalera, peu, data i número de diapositiva en la diapositiva mestra.

Barra lateral

La barra lateral és una interfície gràfica vertical d'usuari que principalment proporciona propietats contextuals, gestió d'estils, navegació de documents i funcions de la galeria multimèdia.

Estils

Obre la barra lateral Estils, on es mostren els estils gràfics i de presentació disponibles per a aplicar i editar.

Galeria d'imatges predissenyades

Obre la Galeria de la barra lateral, on es poden seleccionar imatges i clips d'àudio per inserir-los en un document.

Navegador

Obre el Navegador, des d'on podeu saltar ràpidament a altres diapositives o moure-us entre fitxers oberts.

Escala

Redueix o amplia la visualització del LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!