Fitxer

Aquestes ordres s'apliquen al document actual, crea un document, obre un document existent o tanca l'aplicació.

Nou

Crea un document nou del LibreOffice.

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Documents recents

Enumera els últims fitxers que heu obert. Feu clic al nom d'un fitxer de la llista per a obrir-lo.

Tanca

Tanca el document actual sense sortir del programa.

Auxiliars

Us guia a través de la creació de cartes personals i professionals, faxos, agendes, etc.

Plantilles

Permet organitzar les plantilles i editar-les, i també desar el fitxer actual com a plantilla.

Torna a carregar

Reemplaça el document actual per l'última versió que s'ha desat.

Versions

Desa diverses versions del document actual al mateix fitxer i les organitza. També podeu obrir versions anteriors, suprimir-les i comparar-les.

Desa

Desa el document actual.

Anomena i desa

Desa el document actual en una altra ubicació, o bé amb un nom de fitxer o un tipus de fitxer diferent.

Desa-ho tot

Desa tots els documents del LibreOffice modificats.

Exporta

Exporta la presentació o el dibuix i defineix les opcions d'exportació.

Exporta com a PDF

Permet desar el fitxer actual en format de document portàtil (PDF) versió 1.4. Els fitxers PDF es poden visualitzar i imprimir des de qualsevol plataforma tot mantenint-ne intacte el format original, sempre que es disposi del programari adequat.

Envia

Envia una còpia del document actual a diverses aplicacions.

Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obre el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en aquest navegador.

Imprimeix

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Paràmetres de la impressora

Select the default printer for the current document and change printing options.

Propietats

Mostra les propietats del fitxer actual, incloses les estadístiques com ara el recompte de paraules i la data de creació del fitxer.

Signatures digitals

Permet afegir signatures digitals als documents i suprimir les signatures existents. També podeu utilitzar aquest diàleg per a visualitzar certificats.

Surt del LibreOffice

Tanca tots els programes del LibreOffice i us demana que deseu els canvis. Aquesta ordre no existeix en els sistemes macOS.

Ens cal la vostra ajuda!