Llistes

Per als paràgrafs seleccionats, afegeix numeració o pics, edita els nivells de l'esquema i permet moure'ls cap amunt o cap avall a la diapositiva.

Toggle Unordered List

Assigna pics als paràgrafs seleccionats, o els elimina dels paràgrafs amb pics.

Commuta la llista ordenada

Afegeix o treu numeració als paràgrafs seleccionats.

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Ens cal la vostra ajuda!