Tecles de drecera per al LibreOffice Impress

A continuació es llisten les tecles de drecera per al LibreOffice Impress.

També podeu utilitzar les tecles de drecera generals del LibreOffice.

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines ▸ Personalitza ▸ Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Tecles de funció per al LibreOffice Impress

Tecles de drecera

Efecte

F2

Edita el text.

F3

Inclou-ho al grup.

+F3

Treu-ho del grup.

Maj+F3

Duplica

F4

Posició i mida

F5

Visualitza la presentació.

+Maj+F5

Navegador

F7

Ortografia

+F7

Tesaurus

F8

Edita els punts.

+Maj+F8

Ajusta el text al marc.

Estils


Tecles de drecera a les presentacions de diapositives

Tecles de drecera

Efecte

Esc o -

Finalitza la presentació.

Clic amb el botó esquerre, barra espaiadora, fletxa dreta, Av Pàg o Retorn

Reprodueix l'efecte següent (si no n'hi ha cap, va a la diapositiva següent).

+Av Pàg

Va a la diapositiva següent sense reproduir els efectes.

[número] + Retorn

Escriviu el número d'una diapositiva i premeu Retorn per a anar a la diapositiva.

Feu clic dret o fletxa esquerra o fletxa amunt o pàgina amunt o retrocés

Torna a reproduir l'efecte anterior. Si no existeix cap efecte anterior a la diapositiva, mostra la diapositiva anterior.

+Re Pàg

Va a la dispositiva anterior sense reproduir els efectes.

Inici

Salta a la primera diapositiva de la presentació.

Fi

Salta a l'última diapositiva de la presentació.

+ RePàg

Va a la diapositiva anterior.

+ AvPàg

Va a la dispositiva següent.

B o .

Mostra una pantalla negra fins que no es torna a utilitzar el teclat o la rodeta del ratolí.

W o ,

Mostra una pantalla blanca fins que no es torna a utilitzar el teclat o la rodeta del ratolí.

P

Utilitzeu el punter del ratolí com a llapis

E

Esborra tota la tinta de la diapositiva

+A

Desactiva el punter com a mode de llapis


Tecles de drecera a la visualització normal

Tecles de drecera

Efecte

Tecla de més (+)

Apropa.

Tecla de menys (-)

Allunya.

Tecla de multiplicació (×) (teclat numèric)

Ajusta la pàgina a la finestra.

Tecla de divisió (÷) (teclat numèric)

Apropa en la selecció actual.

Maj++G

Agrupa els objectes seleccionats.

Maj++A

Desagrupa el grup seleccionat.

+ clic

Entreu en un grup per tal d'editar-ne els objectes individuals. Feu clic fora del grup per tornar a la visualització normal.

+Maj+K

Combina els objectes seleccionats.

+Maj+K

Divideix l'objecte seleccionat. Aquesta combinació només funciona en un objecte que s'hagi creat combinant dos o més objectes.

+ tecla «+»

Porta al davant.

Maj++ tecla «+»

Porta endavant.

+ tecla «-»

Envia enrere.

Maj++ tecla «-»

Envia al darrere.


Tecles de drecera durant l'edició de text

Tecles de drecera

Efecte

+guió (-)

Guionets personalitzats; partició de mots definida per l'usuari.

+Maj+signe menys (-)

Guió no separable (no s'utilitza per a la partició de mots)

+Maj+Espai

Espais no separables. Els espais no separables no s'utilitzen per a la partició de mots i no s'amplien si el text està justificat.

Maj+Retorn

Salt de línia sense canvi de paràgraf

Fletxa esquerra

Mou el cursor cap a l'esquerra

Maj+Fletxa esquerra

Mou el cursor amb la selecció cap a l'esquerra

+Fletxa esquerra

Va al començament de la paraula

+Maj+Fletxa esquerra

Selecció cap a l'esquerra paraula per paraula

Fletxa dreta

Mou el cursor cap a la dreta

Maj+Fletxa dreta

Mou el cursor amb la selecció cap a la dreta

+Fletxa dreta

Va al començament de la paraula següent

+Maj+Fletxa dreta

Selecció cap a la dreta paraula per paraula

Fletxa amunt

Mou el cursor una línia cap amunt

Maj+Fletxa amunt

Selecció de línies en direcció ascendent

+Fletxa amunt

Mou el cursor al principi del paràgraf anterior

Fletxa avall

Mou el cursor una línia avall

Maj+Fletxa avall

Selecció de línies en direcció descendent

+Fletxa avall

Mou el cursor al final del paràgraf. La següent vegada que premeu una telca mourà el cursor al final del següent paràgraf

Va al començament de la línia

Va i selecciona fins al començament d'una línia

Va al final de la línia

Va i selecciona fins al final de la línia

Va a l'inici del bloc de text de la diapositiva

Va al final del bloc de text de la diapositiva

Suprimeix el text fins al final de la paraula

+Retrocés

Suprimeix el text fins al començament de la paraula

En una llista: suprimeix un paràgraf buit davant del paràgraf actual

+Maj+Supr

Suprimeix el text fins al final de la frase

+Maj+Retrocés

Suprimeix el text fins al principi de la frase


Tecles de drecera per al LibreOffice Impress

Tecles de drecera

Efecte

Tecla de cursor

Mou l'objecte seleccionat o la visualització de pàgina en la direcció de la fletxa.

+ teclat de fletxa

Permet que us desplaceu per la visualització de la pàgina.

Maj + arrossegament

Restringeix el moviment de l'objecte seleccionat de manera horitzontal o vertical.

+ arrossegar (with Copia en moure opció activa)

Manteniu premut i arrossegueu-hi un objecte per a crear una còpia de l'objecte.

Tecla

Manteniu premuda la tecla per dibuixar o redimensionar objectes arrossegant-los des del centre de l'objecte cap enfora.

Tecla +clic

Selecciona l'objecte posterior a l'objecte seleccionat actualment.

+Maj+clic

Selecciona l'objecte del davant de l'objecte seleccionat actualment.

Maj+clic

Selecciona els elements adjacents o un fragment de text. Feu clic al principi d'una selecció, desplaceu-vos fins al final de la selecció i llavors manteniu premuda la tecla Maj mentre feu clic.

Maj+arrossegament (per redimensionar)

Manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu per redimensionar un objecte i mantenir-ne les proporcions.

Tecla de tabulació

Selecciona els objectes en l'ordre en el qual han estat creats.

Maj+Tab

Selecciona els objectes en l'ordre invers en el qual han estat creats.

Tecla d'escapada

Surt del mode actual.

Retorn

Activa un objecte d'espai reservat en una presentació nova (només si s'ha seleccionat el marc).

+Retorn

Es desplaça a l'objecte de text següent de la diapositiva.

Si no hi ha objectes de text a la diapositiva, o si heu arribat al darrer objecte de text, s'insereix una diapositiva nova després de la diapositiva actual. La diapositiva nova utilitza la mateixa disposició que l'actual.

Re Pàg

Canvia a la diapositiva anterior. No té cap funció a la primera diapositiva.

Av Pàg

Canvia a la diapositiva següent. No té cap funció a l'última diapositiva.


Navegar amb el teclat al classificador i a la subfinestra de diapositives

Tecles de drecera

Efecte

Inici/final

Defineix el focus a la primera/última diapositiva.

Tecles ←/→ o Re Pàg/Av Pàg

Estableix el focus a la diapositiva següent/anterior.

Maj+Av Pàg

Mou les diapositives seleccionades una posició cap avall a la llista de classificació de diapositives. Si seleccioneu diverses diapositives, es mouran juntament amb l'última diapositiva seleccionada a la llista.

Maj+Re Pàg

Mou les diapositives seleccionades una posició cap amunt. Si seleccioneu diverses diapositives, es mouran juntament amb la primera diapositiva seleccionada de la llista.

Maj+Fi

Mou les diapositives seleccionades al final de la llista del classificador de diapositives.

Maj+Inici

Moure les diapositives seleccionades a l'inici de la llista del classificador de diapositives.

Retorn

Canvieu al mode Normal amb la diapositiva activa quan esteu al Classificador de diapositives. Afegeix una nova diapositiva quan estiguis a la Subfinestra de diapositives.


Ens cal la vostra ajuda!