Selecciona només l'àrea de text

Indica si s'ha de seleccionar un quadre de text fent clic al text.

A l'àrea del quadre de text que no està omplert amb text es pot seleccionar un objecte darrere del quadre de text.

Icona Selecciona només l'àrea de text

Selecciona només l'àrea de text

Ens cal la vostra ajuda!